Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 15/2021: Muutos bakteerien herkkyysvastauksissa 13.4.2021 alkaen, tutustu UUSI I LÄÄKÄREILLE -liitteeseen!

ISLAB Laboratoriotiedote 15/2021: Muutos bakteerien herkkyysvastauksissa 13.4.2021 alkaen, tutustu UUSI I LÄÄKÄREILLE -liitteeseen!

Tärkeä ennakkoilmoitus lääkäreille:
Muutos bakteerien herkkyysvastauksissa 13.4.2021 alkaen, tutustu UUSI I LÄÄKÄREILLE -liitteeseen!

Bakteerien herkkyysvastausten sisältö muuttuu Islabissa 13.4.2021 alkaen:
SIR-tulkintojen I tarkoittaa ”Herkkä, riittävällä annostuksella”
Muutoksen omaksumiseksi Islab-alueen lääkäreitä pyydetään tutustumaan liitteeseen ”UUSI I LÄÄKÄREILLE”.

13.4.2021 alkaen Islab siirtyy kaikissa bakteeriviljelytutkimuksissa eurooppalaisen EUCAST-herkkyysmääritysstandardin päivittyneeseen I-tulkintaan. EUCAST on päivittänyt bakteerien mikrobilääkeherkkyyttä ilmaisevien SIR-tulkintojen Imääritelmää 1.1.2020.

Vanha käytössä ollut I (=Intermediate) on sisältänyt useita eri merkityksiä. Uuden I:n määritelmässä on vain yksi sisältö:
I tarkoittaa ”Herkkä, riittävällä mikrobilääkeannostuksella” (=Susceptible, increased exposure).

Herkkyysvastauksissa I-tulkinnoille lisätään kommentti, jossa ilmoitetaan kyseisen mikrobilääkkeen standardiannosta suurempi annostelu, johon I-tulkinta perustuu.
Laboratoriovastauksen annostelukommentit ovat vakiomuotoisia: lääkärin on edelleenkin sovitettava hoidossa käytettävä annostus huomioiden potilaaseen ja hoidettavaan infektioon liittyvät seikat.
Joidenkin tavallisten herkkien viljelylöydösten herkkyysvastaus muuttuu I-määritelmän muuttuessa. Liitteessä on esimerkkejä näistä tilanteista.

Katso tiedote ja liite

ISLAB laboratoriotiedote 15/2021

UUSI I LÄÄKÄREILLE