Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 17/2021: UUSI I käyttöön bakteerien herkkyysvastauksissa 13.4.2021 alkaen

ISLAB Laboratoriotiedote 17/2021: UUSI I käyttöön bakteerien herkkyysvastauksissa 13.4.2021 alkaen

13.4.2021 alkaen Islab siirtyy bakteeriviljelytutkimuksissa eurooppalaisen EUCAST-herkkyysmääritysstandardin
päivittyneeseen I-tulkintaan.
I tarkoittaa ”Herkkä, riittävällä mikrobilääkeannostuksella” (=Susceptible, increased exposure).

Herkkyysvastauksissa I-tulkinnoille lisätään kommentti, jossa ilmoitetaan kyseisen mikrobilääkkeen standardiannosta suurempi annostelu, johon I-tulkinta perustuu.Laboratoriovastauksen annostelukommentit ovat vakiomuotoisia. Lääkärin on edelleenkin sovitettava hoidossa käytettävä annostus huomioiden potilaaseen ja hoidettavaan infektioon liittyvät seikat.

Katso tiedotteet

ISLAB Laboratoriotiedote 17/2021

Uusi I lääkäreille