Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoriotiedote 27/2021: Vastasyntyneiden aineenvaihduntatautien seulonta laajenee ISLAB:in alueella 01.09.2021 alkaen kattamaan synnynnäisen immuunivajeen seulonnan (VasSeu1, 13231)

ISLAB laboratoriotiedote 27/2021: Vastasyntyneiden aineenvaihduntatautien seulonta laajenee ISLAB:in alueella 01.09.2021 alkaen kattamaan synnynnäisen immuunivajeen seulonnan (VasSeu1, 13231)

Vastasyntyneiden aineenvaihduntatautien seulonta laajenee ISLAB:in alueella 01.09.2021 alkaen kattamaan synnynnäisen immuunivajeen seulonnan (VasSeu1, 13231)

Tutkimukset
B-Vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonta, B-VasSeu1, 13231
B-Vastasyntyneiden seulonta, TREC-kontrolli, B-VasTRECK, nro 14283

Asia
Vastasyntyneiden aineenvaihduntatautien seulonta laajenee 1.9.2021 lähtien kattamaan synnynnäisen vaikean kombinoidun immuunivajeen eli SCID-oireyhtymän seulonnan. Muutos koskee koko ISLABin toimialueen syn-nytyssairaaloita ja laboratorioita.

Muutoksen yhteydessä vastasyntyneiden seulonnan tilattavan päätutkimuksen nimi ja tutkimusnumero muut-tuvat. Käyttöön otetaan uusi tutkimusnimike, B-Vastasyntyneiden aineenvaihduntatautien seulonta, Vas-Seu1, no 13231, joka sisältää SCID-seulontatutkimuksen. SCID-seulontatutkimus tehdään jatkossa TYKS/Sas-kessa osana vastasyntyneiden seulontatutkimusta.

Uusi B-VasSeu1 -tutkimus (13231) korvaa aikaisemman VasSeu2- tutkimuksen (B-Vastasyntyneiden aineen-vaihduntatautien seulonta, ilman hypotyreoosiseulontaa, VasSeu2, no 13635). Aikaisempi B-VasSeu2 – tutki-mus poistuu käytöstä 1.9.2021 jälkeen (ei tilattavissa).
Lisäksi käyttöön tulee myös uusi erillinen SCID-taudin kontrollitutkimus, joka on nimeltään B-Vastasyntynei-den seulonta, TREC-kontrolli (VasTRECK, nro 14283).

Katso tiedote

ISLAB laboratoriotiedote 27/2021