Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

KU8/2021 Laboratoriotiedote: Vakuumiverinäytteenottoneula vaihtuu - käyttöönotto ja koulutukset Kysillä ja Harjulan sairaalassa

KU8/2021 Laboratoriotiedote: Vakuumiverinäytteenottoneula vaihtuu - käyttöönotto ja koulutukset Kysillä ja Harjulan sairaalassa

Uusi turvamekanismilla varustettu vakuumiverinäytteenottoneula BD Vacutainer Eclipse Signal
otetaan käyttöön. Koska uusi tuote vastaa aikaisemmin käytössä ollutta tuotetta, vanhaa ja uutta
neulaa voi käyttää rinnakkain. Pyritään kuitenkin huolehtimaan, että vanhan neulan varastot
käytetään ensin loppuun. Uuden neulan voi ottaa käyttöön heti perehdytyksen saatuaan.
Terveydenhuollon yksiköiden/organisaatioiden tulee itse suunnitella ja dokumentoida
uuden tuotteen käyttöönotto laboratorion käyttöönottoaikataulun mukaisesti sekä
perehdytyksen kirjaaminen omien vaatimustensa mukaisesti.

Uutta neulaa ei saa käyttää ennen käyttökoulutuksella tapahtuvaa perehdytystä. Kaikkien
näytteitä ottavien henkilöiden tulee suorittaa perehtyminen, jotta potilas- ja työturvallisuus eivät
vaarannu. Käyttökoulutukset annetaan käyttöohjeen ja TEAMS-koulutusten avulla.

Neulan käyttökoulutukset TEAMSin välityksellä ovat seuraavasti:

- Viikot 28-31: tiistaisin klo 12:30-13 ja klo 13-13:30 ja torstaisin klo 14-14:30 ja klo 14:30-15

- Viikot 32-40: torstaisin klo 14-14:30 ja klo 14:30-15

Katso tiedote

KU8/2021 Laboratoriotiedote