a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

ISLAB organisaatio

Johtokunnan alaisuudessa toimii konsernijohto, jota johtaa toimitusjohtaja. Konsernijohdon tehtävänhaltijat muodostavat yhdessä aluelaboratorioiden johtajien ja johtavan ylilääkärin kanssa johtotiimin, joka kokoontuu säännöllisesti. Johtotiimi on päätöksiä ja toimeenpanoa yhteisesti valmisteleva ryhmä.  

Yhtymän johtoryhmään kuuluvat johtotiimin lisäksi kaikki palvelutuotanto-organisaationjohtajat ja päälliköt, työsuojelupäällikkö sekä henkilökunnan edustaja. Johtoryhmä seuraa toimintaa, henkilöstöasioita, taloutta ja asiakkuuksia sekä niiden kehittymistä. Se arvioi investointeja ja niiden merkitystä, ottaa kantaa uusiin toimintamalleihin sekä linjaa toimintaa.

Johtava ylilääkäri johtaa ja kehittää lääketieteellistä toimintaa, opetusta ja tutkimusta sekä yliopistoyhteistyötä osana ISLABin palvelukokonaisuutta lääketieteellisten vastuualuejohtajien ja sivutoimisten professoreiden kanssa. Lääketieteellinen- ja asiantuntijajohto johtaa myös erikoisalojen lääketieteellistä toimintaa ja ohjeistusta sekä tutkimusvalikoiman kehitystyötä. 

ISLABin hallinto jakautuu toimitusjohtajan alle niin, että siellä ovat lääketieteellinen johto, yhteiset hallintopalvelut sekä P-S aluelaboratorio, P-K aluelaboratorio ja E-S aluelaboratorio.

Hallinto-organisaatio jakautuu aluelaboratorioiksi. Aluelaboratoriot muodostuvat keskuslaboratorioista (Kuopio, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna) sekä sairaala- ja lähilaboratorioista. Aluelaboratorioiden johtajat vastaavat aluelaboratoriokohtaisesta palvelutuotannosta, taloudesta ja asiakassuhteista tukenaan paikalliset johtotiimit sekä muu konsernijohto.