a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

TOIMIELIMET 

Hyvinvointiyhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymää johtaa yhtymäkokouksen alainen hallitus. Hallituksessa on kolme jäsenten edustajaa, yksi edustaja Itä-Suomen yliopistosta ja kolme muuta jäsentä. Hallitus valmistelee yhtymäkokouksen asiat ja kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain.   

Yhtymäkokouksen valitsema tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokouksessa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, ja arvioi, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet, sekä tekee yhtymäkokoukselle esityksen siitä, voidaanko kulloinenkin tilinpäätös vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille. 

Toimielinten tehtävät ja johtamisjärjestelmä on kuvattu perussopimuksessa sekä hallintosäännössä.  

KONSERNIJOHTO 

Hyvinvointiyhtymän konsernijohtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Yhtymän operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja. 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

JäsenVarajäsen
Pohjois-Karjalan hvaIlkka Pirskanen, puheenjohtajaIlkka Naukkarinen
Eeva-Liisa AuvinenTiina Mikkonen
Etelä-Savon hvaPirkko ValtolaMira Ilmoniemi
Sami SipiläVesa Vestala
Pohjois-Savon hvaMia Simpanen, varapuheenjohtajaMerja Rautiainen
Antti HedmanJari Saarinen
Itä-Suomen yliopistoJuha HartikainenVeli-Matti Kosma

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet

JäsenVarajäsen
Pohjois-Karjalan hvaRitva MahlavuoriMarjo Viitalahti
Etelä-Savon hvaReima Härkönen, puheenjohtajaMarkku Kakriainen
Soile KuitunenRita Ruotsalainen
Pohjois-Savon hvaKati Åhman, varapuheenjohtajaPia Hedman
Jaakko KekoniSimo Juuti

ISLAB organisaatio

Hallituksen alaisuudessa toimii konsernijohto, jota johtaa toimitusjohtaja. Konsernijohdon tehtävänhaltijat muodostavat yhdessä aluelaboratorioiden johtajien ja johtavan ylilääkärin kanssa johtotiimin. Johtotiimi on päätöksiä ja toimeenpanoa yhteisesti valmisteleva ryhmä.

Yhtymän johtoryhmä seuraa toimintaa, henkilöstöasioita, taloutta ja asiakkuuksia sekä niiden kehittymistä. Se arvioi investointeja ja niiden merkitystä, ottaa kantaa uusiin toimintamalleihin sekä linjaa toimintaa. Johtoryhmään kuuluvat konsernihallinnon johtavat viranhaltijat, aluelaboratorioiden johtajat sekä lääketieteelliset vastuualuejohtajat.

Johtava ylilääkäri johtaa ja kehittää lääketieteellistä toimintaa, opetusta ja tutkimusta sekä yliopistoyhteistyötä osana ISLABin palvelukokonaisuutta lääketieteellisten vastuualuejohtajien ja sivutoimisten professoreiden kanssa. Lääketieteellinen- ja asiantuntijajohto johtaa myös erikoisalojen lääketieteellistä toimintaa ja ohjeistusta sekä tutkimusvalikoiman kehitystyötä.

Hallinto-organisaatio jakautuu aluelaboratorioiksi. Aluelaboratoriot muodostuvat keskuslaboratorioista (Kuopio, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna) sekä sairaala- ja lähilaboratorioista. Aluelaboratorioiden johtajat vastaavat aluelaboratoriokohtaisesta palvelutuotannosta, taloudesta ja asiakassuhteista tukenaan paikalliset johtotiimit sekä muu konsernijohto.