a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

TOIMIELIMET 

Hyvinvointiyhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymää johtaa yhtymäkokouksen alainen hallitus. Hallituksessa on kolme jäsenten edustajaa, yksi edustaja Itä-Suomen yliopistosta ja kolme muuta jäsentä. Hallitus valmistelee yhtymäkokouksen asiat ja kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain.   

Yhtymäkokouksen valitsema tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokouksessa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, ja arvioi, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet, sekä tekee yhtymäkokoukselle esityksen siitä, voidaanko kulloinenkin tilinpäätös vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille. 

Toimielinten tehtävät ja johtamisjärjestelmä on kuvattu perussopimuksessa sekä hallintosäännössä.  

KONSERNIJOHTO 

Hyvinvointiyhtymän konsernijohtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Yhtymän operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja. 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
JäsenVarajäsen
Pohjois-Karjalan hvaIlkka Pirskanen, puheenjohtajaIlkka Naukkarinen
Eeva-Liisa AuvinenTiina Mikkonen
Etelä-Savon hvaPirkko ValtolaMira Ilmoniemi
Sami SipiläVesa Vestala
Pohjois-Savon hvaMia Simpanen, varapuheenjohtajaMerja Rautiainen
Antti HedmanJari Saarinen
Itä-Suomen yliopistoJuha HartikainenVeli-Matti Kosma
Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
JäsenVarajäsen
Pohjois-Karjalan hvaAnneli KainulainenMarjo Laakko
Etelä-Savon hvaReima Härkönen, puheenjohtajaMarkku Kakriainen
Soile KuitunenRita Ruotsalainen
Pohjois-Savon hvaKati Åhman, varapuheenjohtajaPia Hedman
Jaakko KekoniAku Latvaniemi

ISLAB organisaatio

Hallituksen alaisuudessa toimii konsernijohto, jota johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalle suoraan raportoivat viran- ja toimenhaltijat muodostavat johtoryhmän, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa ja johtoryhmän jäseniä toimintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja yhteensovittamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena strategisten linjausten valmistelussa ja toimeenpanossa.

Kerran kuukaudessa johtoryhmä kokoontuu laajennettuna. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi vastuualuejohtajat, talouspäällikkö, koulutuspäällikkö, laatupäällikkö sekä palvelussuhde- ja turvallisuuspäällikkö. Kokouksiin osallistuu HR- ja hallintoassistentti. Laajennettu johtoryhmä käsittelee kuukausiraportin ja keskustelee tulosten johdosta tarvittavista konkreettisista toimenpiteistä. Kokoukset toimivat yhteisen suunnittelun, informaation jakamisen ja päätösten toimeenpanon foorumina.

Johtava ylilääkäri johtaa ja kehittää lääketieteellistä toimintaa, opetusta ja tutkimusta sekä yliopistoyhteistyötä osana ISLABin palvelukokonaisuutta lääketieteellisten vastuualuejohtajien ja sivutoimisten professoreiden kanssa. Lääketieteellinen- ja asiantuntijajohto johtaa myös erikoisalojen lääketieteellistä toimintaa ja ohjeistusta sekä tutkimusvalikoiman kehitystyötä.

Hallinto-organisaatio jakautuu aluelaboratorioiksi. Aluelaboratoriot muodostuvat keskuslaboratorioista (Kuopio, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna) sekä sairaala- ja lähilaboratorioista. Aluelaboratorioiden johtajat vastaavat aluelaboratoriokohtaisesta palvelutuotannosta, taloudesta ja asiakassuhteista tukenaan paikalliset johtotiimit sekä muu konsernijohto.