a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

TOIMIELIMET 

Hyvinvointiyhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymää johtaa yhtymäkokouksen alainen hallitus. Hallituksessa on kolme jäsenten edustajaa, yksi edustaja Itä-Suomen yliopistosta ja kolme muuta jäsentä. Hallitus valmistelee yhtymäkokouksen asiat ja kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain.   

Yhtymäkokouksen valitsema tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokouksessa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, ja arvioi, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet, sekä tekee yhtymäkokoukselle esityksen siitä, voidaanko kulloinenkin tilinpäätös vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille. 

Toimielinten tehtävät ja johtamisjärjestelmä on kuvattu perussopimuksessa sekä hallintosäännössä.  

KONSERNIJOHTO 

Hyvinvointiyhtymän konsernijohtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Yhtymän operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja.