a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

Katso ohjeet näytteenottoon valmistautumisesta ohjekirjasta kyseisen tutkimusnimen kohdalta.

 • Jos tutkimukseen liittyy tutkimuskohtainen potilasohje, käytä sitä. 
 • Jos tutkimuskohtaista potilasohjetta ei ole, käytä yleisohjetta Valmistautuminen laboratoriotutkimuksiin. Kirjaa siihen suunniteltu näytteenottopäivä ja laita rastit siitä, miten potilaan tulisi valmistautua (onko kyseessä paastoa tai tiettyä kellonaikaa vaativa tutkimus, virtsanäytteenotto, EKG jne). Tämä toimii muistilappuna potilaalle. 

Paasto (f-alkuiset tutkimukset)

 • Syömättä ja juomatta 10 tuntia (raskaana oleville suositellaan 12 tunnin paastoa ennen glukoosikoetta). 
 • Vältettävä yli 14 tunnin paastoa, vaikka näytteet voidaan ottaa senkin jälkeen. 
 • Myös purukumin käyttöä tulisi välttää.  
 • Paaston aikana voi juoda lasillisen vettä. 
 • Diabetespotilaiden paaston toteutuksen ohjeistaa aina hoitoyksikkö. 

Valmistautumisen yleisohjeita 

 • Alkoholia ja kovaa ruumiillista rasitusta tulisi välttää vuorokausi ennen näytteenottoa. 
 • Lääkkeet voi ottaa normaaliin tapaan ellei hoitava lääkäri tai tutkimusohjeet muuta ohjaa. 
 • Virtsan perustutkimusta tai bakteeriviljelyä varten virtsan tulisi olla rakossa vähintään 4 tuntia. 
 • Näytteenottoon olisi hyvä tulla istumaan 15 min etukäteen verenkierron tasaamiseksi. 
 • Anna tai pyydä potilasta hakemaan laboratoriosta oikea näyteastia potilaan itse ottamia näytteitä varten (esim. virtsanäytteet). 

Näytteenottopisteet

Potilas voi käydä näytteenotossa haluamassaan ISLABin laboratoriossa, jos näytteen säilyminen ei aiheuta erityisiä vaatimuksia (esim. verikaasututkimukset tehdään vain sairaalalaboratorioissa). 

Näytteenottopisteet ja aukioloajat

ISLAB-alueen ulkopuolella tapahtuva näytteenotto

Erikoissairaanhoidossa voi olla potilaita, joiden vakituinen asuinkunta on ISLABin alueen ulkopuolella (esim. Keski-Suomi). Tällöin potilaat voivat käydä näytteenotossa kotikunnan julkisessa laboratoriossa (ei yksityisessä). Laboratoriossa käyntiä varten tarvitaan paperinen lähete ja ohje ISLAB-alueen ulkopuolisessa laboratoriossa tapahtuvaan näytteenottoon. Ohjeessa on ohjaus lähettävälle hoitoyksikölle ja potilaalle sekä näytteet ottavalle ja lähettävälle yksikölle.