a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

Palvelupakettimalli

ISLAB tarjoaa asiakkailleen vierianalytiikkaa niin kutsuttuna palvelupakettimallina. Palvelupaketti on palvelukokonaisuus, joka sisältää vieritestaukseen tarvittavat testikasetit tai -liuskat, mahdollisen laitteen, laadunvalvonnan (sisäisen ja ulkoisen laadunarvioinnin näytteet), käyttökoulutukset, laitteen huollot, varalaitteen sekä käyttötuen. Mikrobiologian palvelupaketit sisältävät lisäksi toimilupajärjestelyt (ks. Mikrobiologian vieritestaus). 

Asiakaspalvelu ja asiantuntijat

Mikrobiologian vieritestit

Potilasnäytteistä tehtävä mikrobiologinen diagnostiikka on tartuntatautilaissa säädeltyä luvanvaraista toimintaa. Toimiluvan avulla varmistetaan, että mikrobiologista diagnostiikkaa tekee ammattitaitoinen henkilökunta asianmukaisissa tiloissa asianmukaisilla menetelmillä.  

Aluehallintovirastolle tehdään ilmoitus hoitoyksikössä käyttöönotettavista mikrobiologista vieritesteistä. ISLAB toimii prosessissa valvovana laboratoriona. Ilmoituksen yhteydessä ISLAB laatii hoitoyksikön kanssa valvontasopimuksen ja -suunnitelman sekä tarvittaessa paikallisen riskinarvioinnin. Laadukas vieritestaus varmistetaan hoitoyksikön tarpeisiin vastaavalla perehdytyksellä, säännöllisesti analysoitavilla laadunarviointinäytteillä sekä yhteydenpidolla hoitoyksikön ja valvovan laboratorion välillä.  

Mikrobiologian asiantuntijat

Terveydenhuollon ammattilaisten neuvontapalvelu

Terveydenhuollon ammattilaisten neuvonta
044 457 0742
arkisin klo 7.30–15

asiakasneuvonta@islab.fi