Koulutus ja perehdytys

Jaamme omaa asiantuntemustamme asiakasorganisaatioden käyttöön. Teemoja ovat mm. preanalytiikan prosessi (toimet ennen näytteen analysointia) ja vierianalytiikan koulutukset. 

Järjestämme myös perehdytyksiä ja koulutuksia hoitoyksiköiden toivomista asioista. Jos tarvitset perehdytystä tai koulutusta, ota yhteyttä työyksikkösi laboratorioon.

Pidettyjen koulutustilaisuuksien materiaaleja löydät kohdasta Koulutusmateriaalit.

Videot sekä ohjeet näytteenoton ja vieritestilaitteiden perehtymistä varten löydät kohdasta Perehdytysmateriaalit.