Laatuketju tutkimuksen valinnasta edustavaan näytteeseen (preanalytiikan prosessi)

Hoitoyksikön ja laboratorion yhteisenä tavoitteena on tuottaa hoitoyksikön käyttöön oikea tulos oikeasta potilaasta oikeaan aikaan. Tässä prosessissa merkityksellinen vaihe on ns. preanalyyttinan vaihe eli se, mitä tapahtuu ennen kuin itse näyte analysoidaan. Tähän prosessiin kuuluvat

  1. Tutkimuksen tilaaminen ja valinta niin, että potilaalla on näytteenottoon tullessaan pyyntö ja se on tarkoituksenmukainen potilaan hoidon kannalta.
  2. Potilaan ohjaaminen laboratoriotutkimuksiin niin, että hänellä on tarvittavat tiedot hänestä otettavista laboratoriotutkimuksista (suostumus näytteenottoon) ja että hän tulee näytteenottoon tai hänestä otetaan näyte suunniteltuna aikana ja potilas on oikein valmistautunut näytteenottoa varten.
  3. Näytteenotto niin, että saadaan oikea ja laadukas näyte oikeasta potilaasta oikeaan aikaan.
  4. Näytteen kuljetus laboratorioon niin, että näytteen laatu tai kenekään henkilön turvallisuus eivät vaarannu.

Näille sivuille olemme koonneet ohjeita hoitoyksikön käyttöön jokaiseen näistä vaiheista, jotta yhteinen tavoitteemme toteutuisi. Annattehan palautetta laboratoriolle, jos toivotte lisää ohjeistusta tai koulutusta. 

Turvaneula vakuumiverinäytteenottoon on vaihtunut

Vakuumiverinäytteenottoon tarkoitettu turvaneula on vaihtunut kesä/syksyn 2021 aikana. Jokaisen näytteenottajan tulisi olla perehdytetty uuteen näytteenottovälineeseen, jotta työ- ja potilasturvallisuus toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa näytteenottotilanteissa. Uusi näytteenottaja: huoledithan, että saat perehdytyksen omassa organisaatiossasi. Näytteenotto-ohjeissamme on uuden neulan käyttöohje.