a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

ISLABilla on takana reilut 15 menestyksekästä vuotta osana Itä-Suomen alueen terveydenhuoltoa. Päivitetty strategiamme vuosille 2024-2025 pohjaa näinä vuosina rakennettuihin vahvuuksiin, joista meidät tunnetaan: laadukkaaseen ja luotettavaan analytiikkaan, asiantuntijuuteen ja vastuulliseen toimintaan. Näistä vahvuuksista pidämme kiinni ja huolehdimme jatkossakin kaikissa tilanteissa laadukkaasta ja asiakastarpeita vastaavasta analytiikasta ja luotettavasta asiantuntijuudesta.

Siinä onnistuminen edellyttää ennen kaikkea osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä ja panostuksia veto- ja pitovoimaan. Henkilöstömme tarvitsee myös kunnolliset työvälineet, eli luotettavat laitteet ja ohjelmistot, joiden avulla pystymme tarjoamaan ajantasaista analytiikkaa lääketieteen kehitystä seuraten. Kaikki tämä vaatii investointikykyä ja tasapainoista taloutta.

Miten toimintamme sitten turvataan, kun hyvinvointialueiden budjetit näyttävät reiluja alijäämiä, eikä helpotusta tähän ole näkyvissä?

Juustohöyläsäästämisen sijaan strategiamme kannustaa meitä tarkastelemaan toimintaamme ja rakenteitamme laajemmin. Strategiset toimenpiteet ohjaavat meitä pohtimaan, miten resurssit suuntaamalla saamme parhaan vaikuttavuuden aikaan.

Meillä on merkittävä mahdollisuus ja velvollisuus uudistaa toimintojamme muuttuvan toimintaympäristön ja hyvinvointialueiden uudistuvien rakenteiden mukana. Meidän pitää pystyä hyödyntämään Itä-Suomen laajuista organisaatiotamme parhaalla mahdollisella tavalla ja rohkeasti tarkastelemaan, millainen on optimaalinen palvelurakenne, asiakastarpeet huomioiden.

Näytteenotto lähipalveluna jatkossakin, analyysit voidaan tehdä kauempanakin

Alueemme asukkaille laboratorion näytteenotto on yksi tärkeimmistä terveydenhuollon lähipalveluista. ISLAB turvaa jatkossakin, että näytteenottopalvelut ovat saatavilla palvelutarpeen mukaisesti lähipalveluna. Näytteenottopalveluja myös kehitetään ja tavoitteena on sujuvoittaa asiakaspalvelua entisestään. Palvelutarpeen muutokset eli palvelukysynnän määrä vaikuttaa aukiolopäiviin ja -aikoihin. Näytteenottoverkostoon voi tulla muutoksia, jos hyvinvointialueiden palveluverkosto muuttuu.

Näytteen analysoinnin osalta tärkeää on saada luotettavat vastaukset riittävän nopeasti potilaan tarpeeseen nähden. Perusterveydenhuollossa ISLAB tuottaa vastaukset pääsääntöisesti saman arkipäivän aikana ja lisäksi yksiköissä pystytään tekemään kiireelliset analyysit vieritesteinä saman tien. Keskussairaaloissa ja yliopistosairaalassa toimimme 24/7 ja yli 90 % tuloksista vastataan kahden tunnin kuluessa. Potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta ratkaisevaa on vastausnopeus ja luotettavuus, ei niinkään se missä toimipaikassamme näyte analysoidaan.

Laboratorioverkosto on kilpailukykymme avaintekijä myös kustannusten näkökulmasta. Tulokset tulee jatkossakin saada riittävän nopeasti asiakkaidemme tarpeisiin, mutta mahdollisimman hyvin resurssit hyödyntäen. Hajautetun laboratorioanalytiikan kustannukset analyysiä kohden ovat korkeat. Se sitoo myös suhteellisen paljon osaajien työpanosta tilanteessa, jossa ammattitaitoisesta henkilöstöstä on pulaa koko Suomessa. Laboratorioverkoston optimointi analytiikan osalta mahdollistaa automaation ja volyymiedun hyödyntämisen, hillitsee laiteinvestointi- ja huoltokustannuksia ja tukee osaamisen varmistamista ja henkilöstön riittävyyttä. Käytännössä kyse on hyväksyttävissä olevan kustannustason ja riittävän vastausajan tasapainosta. Tätä lähdemme yhdessä hyvinvointialueiden kanssa hakemaan.

Uudistuminen ei ole aina helppoa, vaikka se tapahtuu vahvasti asiakastarpeet edellä.  Muutokset haastavat työyhteisömme avoimeen keskusteluun yhdessä ratkaistavista haasteista ja myös muutoksen herättämistä tunteista. Uskon kuitenkin vahvasti, että samalla nämä muutosten vuodet ovat mahdollisuus kehittyä, lujittaa yhdessä tekemistä ja tehdä ISLABista entistäkin houkuttelevampi ja hyvinvoivempi osaajayhteisö strategian mukaisesti. Kilpailukykyämme vahvistamalla ja vahvuuksistamme kiinni pitämällä rakennamme ISLABin seuraavaa menestyksekästä 15 vuotta Itä-Suomen alueen terveydenhuollon osana. Turvaamme palvelutarpeen mukaiset laboratoriopalvelut alueemme asukkaille ja voimme olla ylpeitä ISLABista ja tekemästämme työstä jatkossakin.

 

Elina Felin

toimitusjohtaja, ISLAB