a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

ISLABissa pohdittu paljon erilaisia keinoja työvoimapulan taklaamiseksi kuluneen talven aikana. Olemme julkaisseet aihetta käsitteleviä kirjoituksia ja tehneet töitä sekä laboratorioalan houkuttelevuuden nostamiseksi että koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Ongelma on kansallinen ja laboratorioalan rooli terveydenhuollossa on merkittävä. Jopa 70 prosenttia potilaista diagnosoidaan laboratorioanalyysien perusteella.

Työvoiman saatavuus pysyy haastavana vuonna 2023, eikä helpotusta ole lähivuosina näköpiirissä. Joustavat työajat, vuorotteluvapaat ja muut henkilökohtaista elämäntilannetta tukevat mahdollisuudet ovat tärkeitä etenkin nuorempien työntekijöiden houkuttelemiseksi. Ikääntyvien jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota, jotta he voisivat ja haluaisivat työskennellä alalla mahdollisimman pitkään.

Erityisen tärkeää on myös varmistaa, että tarjolla olevat koulutusmahdollisuudet pystyvät vastaamaan huutoon. Laboratorioalasta kiinnostuvien on voitava kouluttautua erityistä ammattiosaamista vaativiin tehtäviin entistä joustavammin.

Bioanalyytikot – toisin sanoen, laboratoriohoitajat – ovat ISLABin suurin henkilöstöryhmä. ISLAB tekee aktiivisesti töitä luodakseen parempia edellytyksiä myös alueelliseen bioanalyytikkokoulutukseen, ja helpottaakseen sen myötä osaajien saatavuutta myös tulevina vuosina.

Olemme vastikään käynnistäneet Savonia-AMK:n kanssa satelliittiryhmät Joensuussa, Mikkelissä ja Savonlinnassa, jotta myös näillä seuduilla asuvat, alasta kiinnostuneet saisivat mahdollisuuden hankkia bioanalyytikon pätevyyden.

Opiskelijat aloittavat avoimen amk:n polkuopiskelijoina ja suorittavat hyväksytysti, omakustanteisesti tutkinto-ohjelman opintoja 60 opintopistettä – toisin sanoen, ensimmäisen vuoden tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tämän jälkeen opiskelija hakee Savonian tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n väylän kautta. Kaiken kaikkiaan koulutus kestää 3,5 vuotta.

Opinnot ovat päätoimista päiväopiskelua ja sisältävät läsnäolovelvoitteista opetusta. Teoriaopetus lähetetään etäpaikkakunnille Kuopiosta opetusteknologiaa hyödyntäen käyttäen mm. Zoom-videoneuvotteluyhteyttä ja Moodle-oppimisalustaa. Opintoihin liittyvät työharjoittelut suoritetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratorioissa pääsääntöisesti Itä-Suomen alueen ISLABin toimipisteissä tai opiskelijavaihdossa ulkomailla.

Opiskelu bioanalyytikoksi käynnistyy elokuun 30. päivänä. Ilmoittautumisaika on 22.-26.5.

Koulutuksen infotilaisuus pidetään tiistaina 4.4. klo 15 verkossa osoitteessa: https://savonia.zoom.us/j/94852432936