a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

Juhlimme tänä vuonna viisitoistavuotiasta ISLABia. Voisi sanoa, että ISLAB on nyt murrosiässä. Vuodet ovat kuluneet nopeasti, ja on hienoa pysähtyä hetkeksi muistelemaan saavutuksiamme.

ISLABin perustaminen

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella, johon kuuluivat Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit, käynnistettiin vuonna 2005 hanke, jonka tarkoituksena oli perustaa erva-alueelle yhteinen laboratoriotoiminta. Yhteisen laboratoriotoiminnan arvioitiin olevan tehokas ja taloudellinen sekä toiminnallisesti ketterä. Henki oli hyvä ja myönteinen, ja uudistusta haluttiin. Perustamista helpotti se, että ennen ISLABia kaikissa toimipisteissä oli käytössä yksi yhteinen Multilab-laboratoriotietojärjestelmä ja samat Cobas-analysaattorit. Yhteinen Multilab mahdollisti näytteenoton missä tahansa ISLABin näytteenottopisteessä. Yhteinen laitekanta puolestaan mahdollisti yhteiset ohjeet ja aineistonhallinnan. Vuonna 2008 oli neljä aluelaboratoriota; Kuopio, Joensuu, Mikkeli ja Savonlinna. Mikkelin ja Savonlinnan aluelaboratoriot yhdistettiin vuonna 2017 Etelä-Savon aluelaboratorioksi ja samalla muidenkin aluelaboratorioiden nimet muuttuivat maakunnallisiksi kuvastaen koko maakunnan kattavaa yhteistä laboratoriota. Yhtenä merkittävänä tavoitteena oli se, että hallinnon haluttiin olevan mahdollisimman kevyt. Hallinnon keveydessä onnistuttiin sillä, että KYSistä ja sairaanhoitopiireiltä ostettiin lähes kaikki tuki-, talous- ja henkilöstöpalvelut. Kuntalakiin vuonna 2006 tuli uutena liikelaitoskuntayhtymän mahdollisuus ja se koettiin perustettavalle laboratoriolle ISLABille hyväksi organisaatiomuodoksi.

Toimitusjohtaja Merja Miettinen

Toiminnan käynnistäminen

Toiminnan käynnistyessä yli 30 kuntaa oli luovuttanut laboratoriotoimintansa ISLABille. Kun aloitimme toimintamme 15 vuotta sitten, meillä oli suuri visio tulevaisuudesta ja intoa tehdä töitä sen eteen. Emme silloin osanneet kuvitellakaan, kuinka nopeasti kasvaisimme ja kuinka paljon saavutuksia tulisi matkan varrella vastaan. Alusta asti ohjenuorana oli omistajien eli yhteiskunnan rahojen säästäminen. Osaamisalueet olivat hyvä rakenne lähteä yhtenäistämään ja kehittämään yhteisiä toimintatapoja. Toimintojen yhtenäistämisessä ja kehittämisessä kokeiltiin erilaisia malleja. Osa jäi käyttöön ja kehitettiin edelleen, osa unohdettiin nopeasti. Hallinnollisissa ja osaamisalueryhmissä oli hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. Jo tuolloin oltiin moderneja ja kokoukset pidetiin pääsääntöisesti Skypen välityksellä. Alusta asti ISLAB on ollut akkreditoitu laboratorio.

ISLAB tänään

Tänä päivänä voimme ylpeinä todeta, että olemme saavuttaneet paljon. Olemme kasvaneet ja kehittyneet merkittäväksi toimijaksi alallamme, ja olemme laajentaneet toimintaamme kaikille mahdollisille laboratorioalan osa-alueille. Teemme nykyisin laajaa ja hyvin konkreettista yhteistyötä monen yhteistyötahon kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä on yhteistyö HUS Diagnostiikan kanssa, jonka kanssa jaamme keskenämme analyyseja, koulutusta, opetustoimintaa ja tutkimusta. Eri alojen koulutuksiin on osallistunut viime vuoden aikana kymmeniä asiantuntijoita. Seminaarien ja muiden koulutusten jakaminen puolin ja toisin on lisännyt ja monipuolistanut koulutustarjontaa erikoistuville lääkäreille, tutkimushenkilöille ja koko henkilökunnalle. Yhteistä koulutusta, opetusta ja tutkimusta tullaan jatkossa kehittämään edelleen.

Olemme saaneet useita arvostettuja palkintoja ja tunnustuksia, jotka ovat osoitus työmme laadusta ja merkittävyydestä. Kehittääksemme toimintaamme olemme tehneet ensimmäisen systemaattisen strategiaohjelman. Ohjelma sisältää aikaisemmasta poikkeavia suunnitelmia kuten digitalisaatio ja automaatio, talous, prosessit sekä opetus ja tutkimus. Strategiaan otettiin mukaan myös asiakas- ja henkilöstönäkökulma. Toiminnallisten prosessien kehittäminen on myös merkittävässä asemassa. Ohjelman avulla on tarkoitus saavuttaa mahdollisimman hyvä kilpailukyky ja taloudellinen menestys. Minun toimitusjohtajakauteni aikana on jatkettu strategian konkretisointia ja luotu tavoitteelliset päämäärät kehittämiselle. ISLABissa on kiinnitetty paljon huomiota asiakkuuksiin niin potilasasiakkaisiin, terveydenhuollon asiantuntijoihin kuin omistaja-asiakkaisiin. Kehitämme nykyisin arvioperusteisesti kaikkia osa-alueita. Olemme mukana myös sosiaalisessa mediassa sekä uusineet brändimme, verkkosivumme ja intranetin. Asiakkaiden näkökulmasta menestystarina on myös uusi neuvontakanavamme ja siihen liittyvät järjestelyt. Paljon muitakin alueita olemme kehittäneet ja vieneet eteenpäin.

Viimeisen vuoden aikana olemme muuttuneet liikelaitoskuntayhtymästä hyvinvointiyhtymäksi ja tehneet Suomen mittakaavassakin uutta historiaa. Kliininen toiminta ja siihen liittyvät tietojärjestelmät ovat olleet erittäin suuressa muutoksessa. Tietohallinto on vienyt valtavan määrän uusia järjestelmiä ja sovellushankintoja eteenpäin ja pystynyt uudistamaan ISLABia uudenlaiselle tasolle. Aluelaboratorioissa on viety automaatiota ja kliinistä toimintaa laajasti eteenpäin. Kliininen osaaminen ja sen johtaminen on noussut keskiöön. Johtamisjärjestelmän uusiminen on mahdollistanut laajan delegoinnin, jonka avulla valta ja vastuut ovat sopusoinnussa. Katson myös, että alkuperäinen tavoite – yksi ISLAB – on toteutunut.

Näiden saavutusten taustalla on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkä kova työ. Olemme yhdessä luoneet organisaation, joka perustuu vahvoihin arvoihin, ja joka on sitoutunut asiakkaiden ja omistajien tarpeiden täyttämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme luoneet tiimejä, jotka koostuvat motivoituneista ja lahjakkaista ihmisistä, jotka ovat valmiita tekemään kaikkensa yhteisen tavoitteen eteen. Olemme luoneet kulttuurin, joka perustuu avoimuuteen, yhteistyöhön ja kehitykseen.

ISLAB huomenna

Tämän kaiken takana on meidän uskomme siihen, että voimme tehdä erityisesti laboratoriotoiminnasta paremman, yksi projekti ja yksi kohde kerrallaan. Olemme ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet, mutta tiedämme myös, että paljon on vielä edessäpäin. Olemme valmiita kohtaamaan tulevat haasteet yhdessä ja jatkamaan matkaamme kohti yhteistä tavoitetta.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia organisaatiomme jäseniä, jotka ovat tehneet tästä matkasta mahdollisen. Haluan myös kiittää omistajiamme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, jotka ovat luottaneet meihin ja auttaneet meitä kasvamaan. Ilman teitä emme olisi tässä tänään. Jatketaan yhdessä tavoitteidemme saavuttamista ja katsotaan innolla tulevaisuutta kohti.

Merja Miettinen
toimitusjohtaja, ISLAB