a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä
Viitevälimuutokset
TutkimusVanha viiteväliUusi viiteväli
P -FV (2500)65 – 140 %70 – 140 %
P -APCres (4378)yli 2,2yli 1,9

Muita muutoksia
TutkimusMuutos
P -AT-jatk (21563)Tutkimuksen uusi nimi on: Antitrombiini, jatkotutkimus vaihtoehtoisella reagenssilla. Käytettävä reagenssi on jatkossa Berichrom Antitrombin III.
P -F8-Ab (1098)Menetelmässä siirrytään kromogeeniseen FVIII-määritykseen, jolloin me-netelmä soveltuu myös emisitsumabihoidon yhteydessä käytettäväksi.
P -FXIII (4411)Alin vastattava tulos on jatkossa 6 % (nykyisin 17 %).
P -FVIIIkr (20158)Tutkimuksen tekotiheys muuttuu siten, että tutkimusta tehdään myös päi-vystysaikana 24/7 (aikaisemmin vain arkipäivisin).