a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

Kun Islabin uudet verkkosivut julkaistiin lokakuun puolessavälissä, moni saattoi huomata yrityksen saaneen myös uudenlaisen ilmeen. Islabin brändiuudistus on yksi merkittävä askel ja työväline uuden strategian jalkautuksessa. Tässä kirjoituksessa Islabin toimitusjohtaja Merja Miettinen avaa brändiuudistuksen tavoitteita ja merkitystä yrityksen ryhtyessä tekemään itseään tunnetummaksi niin potentiaalisten työntekijöiden kuin terveydenhuollon muiden toimijoiden keskuudessa.

Laboratoriotutkimusten rooli terveydenhuollossa on yhä merkittävämpi. Jopa 70 prosenttia potilaista tarvitsee laboratorioanalyysien vastauksen diagnoosin tekemistä varten. Siksi on tärkeää, että niin Islab kuin koko ala saadaan nykyistä näkyvämmäksi ja näin myös mielikuvatasolla kiinteäksi osaksi terveydenhuoltoa ja potilaiden hoitoa.

Mielikuvalla on merkitystä myös rekrytoitaessa uusia työntekijöitä. Näkyminen oikealla tavalla on tärkeää, jotta nuoret ja alanvaihtajat saisivat käsityksen laboratoriossa tehtävästä työstä ja kiinnostuisivat laboratoriosta työpaikkana. Laboratoriohoitajia ja -lääkäreitä sekä muita ammattilaisia tarvitaan, ja laboratorioissa tehtävä tutkimustoiminta on ensiarvoisen tärkeää koko alan kehityksen kannalta. Ajanmukainen brändi auttaa tekemään alaa ja sen monipuolisia mahdollisuuksia tutummaksi ja kiinnostavammaksi niin hoitajille, lääkäreille, mikrobiologeille, kemisteille kuin tutkijoillekin.

Kun vuoden 2023 alussa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle, koko terveydenhuolto uudistuu. Monet alan organisaatiot ja strategiat ovat murrosvaiheessa. Brändin merkitys ja rooli uuden kuvan selkeyttäjänä, strategian toteuttajana ja yhteistyön moottorina eri toimijoiden välillä korostuu tässä tilanteessa entisestään. 

Jokaisen brändin suurin arvo ja merkitys löytyy kuitenkin oman organisaation sisältä. Olennaisinta on se, miten me itse näemme ja koemme uuden brändimme, ja miten me sitoudumme siihen arkeamme ohjaavana työkaluna. Parhaimmillaan brändi onnistuu heijastamaan sekä meidän omaa identiteettiämme että kaikkea sitä, mikä tekee Islabista erityisen. Se antaa meille syyn olla aidosti ylpeitä siitä, mitä teemme joka päivä potilaiden ja koko suomalaisen terveydenhuollon hyväksi.

Kaksi naispuolista hyväntuulista työntekijää nojaavat kaiteeseen ja katsovat toisiaan.

 

Brändi on hyvin kerrottu totuus. Se voi perustua vain meihin itseemme ja niihin asioihin, joita me pidämme tärkeinä. Tämän asian pyrimme varmistamaan projektin alussa tehdyllä nykytilan arvioinnilla, jossa myös pohdimme sitä, millaiseksi haluaisimme uuden brändimme muodostuvan.

Brändimielikuva syntyy kaikissa asiakaskohtaamisissa

Naispuolinen työntekijä pitelee käsissään näytettä ja katsoo tietokoneen näyttöä. Taustalla näkyy toinen naispuolinen työntekijä.

Asiakkaan kokemus brändistä syntyy kaikista niistä tilanteista, joissa hän meidät kohtaa. Jokainen islabilainen osallistuu omalla työpanoksellaan tämän kokemuksen rakentumiseen, ja juuri sen vuoksi on tärkeää, että tunnemme brändin omaksemme. 

Hyvin sujuneen kehitystyön tuloksena meillä on nyt uusi, tuore ja raikas brändi, joka ilmentää meille merkityksellisiä asioita Islabista. Siitä huolimatta, tai ehkä juuri sen ansiosta, työmme on vasta alussa. Lopullisen onnistumisemme määrittää se, kuinka hyvin onnistumme jalkauttamaan uuden brändimme – ensin omaan organisaatioomme, ja sen jälkeen tärkeimpien sidosryhmiemme keskuuteen.

Brändiuudistuksemme on osa suurempaa muutosta, eikä muutos ole koskaan helppo. Kaiken sisäistäminen ja kokonaisuuden hahmottaminen vie oman aikansa. Nyt tärkeintä on, että me uskomme uuteen brändiimme ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Sitoutumalla Islabin strategisiin tavoitteisiin ja ymmärtämällä oman roolimme niiden saavuttamisessa pystymme nostamaan myös Islabin mielikuvan ja maineen sen ansaitsemalle tasolle.