a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

”Toimin vierianalytiikan vastuuhoitajana ISLAB Pieksämäen laboratoriossa. Perehdytän laboratorion henkilökunnan lisäksi laitteita käyttäviä hoitoyksiköiden työntekijöitä sekä vierianalytiikan ohjausryhmän kautta isompia ryhmiä Etelä-Savon ja Pohjois-Savon alueella uusien laitteiden käyttöönoton yhteydessä.”

Kati Härmä, laboratoriohoitaja, ISLAB

Perehdytys jakautuu itsenäiseen alkuperehdytykseen ja perehdyttäjän kanssa suoritettavaan vieriperehdytykseen. Tällainen kaksiosainen perehdytysmalli koskee ISLABin omistamia laitteita. Perehdytys alkaa sillä, että perehdytettävä on yhteydessä laboratorioon. Hän saa linkin materiaaleihin ja ohjeet, kuinka valmistautua. Sovitaan myös vieriperehdytysaika. Perehtyjä tutustuu itsenäisesti ohjeisiin ja katsoo netistä ohjevideot. Vieriperehdytyksessä käydään läpi ohjeet ja suoritetaan käytännön harjoittelu. Uusien laitteiden käyttöönotot tapahtuvat yleensä sen jälkeen, kun kilpailutukset ja ohjeet on saatu valmiiksi. Myös näissä perehdytyksissä perehtyjä tutustuu ohjeisiin ja videoihin etukäteen.

Suurin osa perehtyjistä on ollut tyytyväisiä perehdytysmalliin

Perehtyjien mielestä ohjevideot ovat sopivan lyhyitä ja selkeitä. Ohjevideoissa tärkeimmät asiat tulevat hyvin selville. Perehtyjistä moni ei koe ihopistonäytteenoton kertausta tarpeellisena, vaikka monella on ollut havaittavissa puutteita näytteenottotekniikassa. Tärkeämpänä pidetään laitteen käyttöä. Ei ole ymmärrystä siitä, että suuria virheitä voi tapahtua juuri näytteenotossa. Perehdytyksiä pitäessä olen huomannut, että näytteenoton tärkeyttä ei voi koskaan korostaa liikaa.  Perehtyjiltä tulee usein hyviä ideoita käytännön kannalta, ja he antavat hyviä vinkkejä ja neuvoja toisilleen. Näistä heidän vinkeistään ja ideoistaan saa myös perehdyttäjä oppia seuraaviin perehdytyksiin.

Joskus perehdytystilanteet eivät suju aivan suunnitelmien mukaan. Itsenäinen perehtyminen on jäänyt tekemättä tai perehtyjä ei ole saapunut sovittuna aikana vieriperehdytykseen. Useimmiten syynä on kerrottu olevan kiire hoitoyksikössä. ISLABissa perehdytyksille varataan ja järjestetään muilta töitä aikaa, joten resursseja ja työaikaa menee näissä tapauksissa hieman hukkaan.

Kun perehtyjä on suorittanut alkuperehdytyksen ohjeiden mukaisesti, on hänellä hyvät valmiudet suorittaa käytännön harjoittelu. Itsenäinen alkuperehdytys saa perehtyjän pohtimaan asioita ja keksimään valmiiksi kysymyksiä vieriperehdytykseen, jolloin vieriperehdytykseen varattu aika riittää. Olen huomannut, että alkuperehdytyksen suorittaneilla motivaatio oppia uutta on usein parempi. Tunnelmaan perehdytystilanteissa vaikuttaa se, että perehtyjät ovat keskenään tuttuja, jolloin tulee enemmän keskustelua ja perehdytystilanne on rennompi.  Vieriperehdytyksessä myös perehdyttäjä tulee tutuksi perehtyjille. Ongelmatilanteissa on silloin helpompi ottaa yhteyttä laboratorioon ja kysyä neuvoja. Perehdyttäjän kokemuksella perehdytysmalli on ollut mielestäni erittäin toimiva.