a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

Vuonna 2022 moni asia muuttui ISLABissa ja sen toimintaympäristössä. Nyt on tarkoitus keskittyä vakiinnuttamaan toimintaa ja käytäntöjä, mutta osien loksahdellessa paikoilleen uusiakin muutoksia on odotettavissa. Tässä kirjoituksessa ISLABin toimitusjohtaja Merja Miettinen kertoo, mitkä asiat ovat tänään toisin kuin viime vuonna, ja kuinka ISLAB aikoo varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen, niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin näkökulmasta.

Neljä työntekijää katsovat tietoja isolta pöytänäytöltä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on uudistunut hyvinvointialueiden myötä. Vuonna 2022 käynnistyi kehitystyö myös ISLABissa. Muutuimme liikelaitoskuntayhtymästä hyvinvointiyhtymäksi, laadimme uuden strategian, ryhdyimme hyödyntämään digitaalisia mahdollisuuksia entistä tehokkaammin, uudistimme tuotantoamme ja sen toimintatapoja, saimme uusia talouteen ja henkilöstöhallintoon liittyviä järjestelmiä sekä uudistimme brändimme.

Tehdyt muutokset vakiintuvat arkitoiminnaksi koko organisaation mittakaavassa vuoden 2023 aikana. Muutosten perimmäinen tarkoitus on varmistaa ISLABille parhaat mahdollisuudet tuottaa palveluja, jotka tukevat asiakkaidemme ja omistajiemme ydintehtävää, taloudellisesti järkevällä ja huoltovarmuuden kannalta mietityllä tavalla.

Jatkossa meidän on nostettava työhyvinvointi keskeiseksi kehitystyön painopistealueeksi. Osaava henkilöstö on nyt ja tulevaisuudessa yhä keskeisemmässä roolissa ISLABin toiminnassa. Joustavat työajat, vuorotteluvapaat ja muut henkilökohtaista elämäntilannetta tukevat mahdollisuudet ovat tärkeitä jokaiselle. Työssä jaksamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, jotta jokainen voi ja haluaa työskennellä ISLABissa mahdollisimman pitkään. Työvoiman saatavuus pysyy haastavana vuonna 2023, eikä helpotusta ole lähivuosina näköpiirissä. Meidän on pystyttävä kertomaan toiminnastamme ja sen merkityksestä tavalla, joka puhuttelee, motivoi ja sitouttaa, sekä osattava tulla työnantajana sopivalla tavalla ja oikeissa kohdissa vastaan.

 

”Muutos saattaa olla pysyvä olotila, mutta paras keino sopeutua siihen on pyrkiä ohjaamaan sitä hyväksi katsomaansa suuntaan”.

Vuoden 2023 aikana kehitämme edelleen kaikkien asiakasryhmiemme neuvontapalveluja ja tiivistämme laboratorioidemme välistä yhteistyötä. Selkeä näkemys omasta roolistamme sosiaali- ja terveydenhuollossa ja käydyt keskustelut kolmen eri hyvinvointialueen kanssa antavat hyvän pohjan tekemisellemme. Uskon jatkuvan yhteistyön vahvistavan asemaamme ja auttavan työtämme vastaamaan asiakastarpeita hyvin. Se auttaa myös toteuttamaan ISLABin roolia hoitoketjun kiinteänä osana parhaalla mahdollisella tavalla.

Muutos saattaa olla pysyvä olotila, mutta paras keino sopeutua siihen on pyrkiä ohjaamaan sitä hyväksi katsomaansa suuntaan.

Muutoksia on tänä vuonna luvassa myös henkilökohtaisesti, sillä siirryn nauttimaan eläkepäivistä syyskuun alussa. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi käynnistetään alkukeväästä, ja uskon hänen saavan käsiinsä menestyvän ISLABin, joka on erinomaisessa kunnossa.