Koronavirus COVID-19 tilanteen vaikutus polikliiniseen näytteenottoon
Päivitys 9.4.2020

Arvoisa asiakkaamme,

Näytteenottajamme käyttävät suojavarusteita THL:n ja sairaanhoitopiirin ohjeistuksien mukaisesti. Näytteenottotilojen siivouksesta huolehditaan paikallisen sairaalan tai terveyskeskuksen ohjeiden mukaisesti.

Älä tule näytteenottoon, jos sinulla on hengitystieinfektio. Ota tarvittaessa yhteyttä terveydenhuollon päivystysapuun tai omaan hoitoyksikköösi lisäohjeiden saamiseksi.

Vältä käyntiä näytteenotossa, jos sinulla on mitään hengitystieinfektion oireita. Kysy hoitoyksiköstäsi, voitko siirtää näytteenottoa myöhemmäksi. Näytteenottopisteet, joissa emme palvele hengitystieinfektion oireista kärsiviä potilaita:
- Itä-Savo: kaikki Sosterin alueen näytteenottopisteet (näytteenotto tarvittaessa Savonlinnan keskussairaalan infektioasemalla)
- Etelä-Savo:
o Juva, terveyskeskuksen laboratorio (terveyskeskus ottaa näytteet)
o Kangasniemi, terveyskeskuksen laboratorio (laboratorio ottaa näytteet terveyskeskuksen puolella)
o Mikkeli, Ristiinan terveysaseman laboratorio
o Mäntyharju, terveyskeskuksen laboratorio (terveyskeskus ottaa näytteet)
o Haukivuorella ja Puumalassa on varattu erillinen aika hengitystieoireisten näytteenottoon (tarvittaessa yhteydenotto terveysasemalle)
- Pohjois-Karjala: kaikki SiunSoten alueen näytteenottopisteet (näytteenotto tarvittaessa Siun infektiovastaanotoilla; yhteydenotto paikalliseen terveysasemaan)
- Pohjois-Savo:
o Kuopio, Kauppakeskus Apaja
o Rautalampi, terveysaseman laboratorio (näytteenotto tarvittaessa Suonenjoella)
o Siilinjärvi, Vuorelan hyvinvointineuvolan laboratorio
- Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä: kaikki alueen näytteenottopisteet (näytteenotto tarvittaessa ITK:sen Infektio-Enskassa; yhteydenotto paikalliseen terveysasemaan)

Jos olet epävarma, voitko käydä turvallisesti näytteenotossa (esim. olet yli 70-vuotias tai kuulut johonkin riskiryhmään), ota yhteyttä hoitoyksikköösi.

Spirometria-aikoja ei voi toistaiseksi varata internetistä tai puhelinajanvarauksen kautta. Kiireellisiin spirometriatutkimuksiin hoitoyksikkö varaa ajan suoraan paikallisesta laboratoriosta. Pyrimme tekemään jo varatut tutkimukset, mutta tutkimusaikoja voidaan joutua perumaan.

Nielunäytteitä emme voi ottaa missään näytteenottopisteessämme epidemian aikana.

Varaa aika näytteenottoon ja saavu varatulle ajalle niissäkin näytteenottopisteissä, joissa ajanvaraus ei vielä ole pakollinen. Näin odotustilojen samanaikainen asiakasmäärä olisi pieni.

Voit varata ajan laboratorion näytteenottoon tai perua varatun ajan
- internetissä kotisivullamme: www.islab.fi/ajanvaraus
- soittamalla ajanvarausnumeroomme 044-7178888 ma-pe klo 12-14

Päivi Ylikangas                   Jan Tollet
Johtava ylilääkäri               Toimitusjohtaja

Tervetuloa näytteenottoon!

Huomioittehan, että ISLABissa näytteenottoon tarvitaan aina lääkärin tai hoitajan etukäteen tekemä laboratoriotutkimuspyyntö. Pyyntö on voitu tehdä sähköisesti potilastietojärjestelmään, tai Teille on annettu paperilähete otettavaksi mukaan näytteenottoon. Tutkimuksena Teillä voi olla määrättynä verikoe, virtsakoe, virtsankeräys, sydänfilmi (EKG), spirometriatutkimus tai jokin rasituskoe. Tutkimuspyyntöihin, etukäteisvalmistautumiseen ja tutkimusten tuloksiin liittyvissä kysymyksissä olkaa aina yhteydessä omaan lääkäriinne tai hoitajaanne.

Voitte varata näytteenottoajan etukäteen suurimpaan osaan laboratorioistamme, ja useimpiin voi saapua myös ilman ajanvarausta. Voitte tarkistaa Teitä lähinnä olevan näytteenottopisteen ja sen aukioloajat täältä, ja tehdä tarvittaessa varauksen ajanvarausjärjestelmäämme.

Teitä palvellaan vuoronumeron mukaisessa järjestyksessä. Mikäli ette ole varanneet aikaa, ottakaa vuoronumero saapuessanne laboratorioon. Jos olette varanneet ajan, olette saaneet vuoronumeron ajanvarauksen vahvistuksen yhteydessä, eikä uutta vuoronumeroa enää pidä ottaa, vaan Teidät kutsutaan näytteenottoon vahvistukseen merkityllä vuoronumerolla.

Näytteenotoissa on yleensä ruuhkaa arkisin klo 7-9 välisenä aikana. Etenkin sairaalalaboratorioissa kannattaa välttää saapumista näytteenottoon ilman ajanvarausta kyseisenä aikana, ellei tutkimus vaadi paastoa.

ISLABin alueen ulkopuolella vakituisesti asuvat
ISLABin laboratorioon tarvitaan aina paikallisen terveydenhuollon yksikön tekemä lähete/tutkimuspyyntö. ISLAB ei pysty käsittelemään maksusitoumuksia, eikä esim. Marevan-seurantakortti riitä lähetteeksi. Jos tarvitsette palveluitamme esim. määräaikaisseurantaa varten kesälomanne aikana, ja kotikuntanne ei ole Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon tai Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueilla, Teidän tulee pyytää lähete laboratoriotutkimuksiin sen paikkakunnan terveydenhuollon yksiköstä, jonka alueella tilapäisesti oleskelette (esim. mökkikuntanne). Myös vastaukset laboratoriotutkimuksista toimitetaan Teille kyseisen pyynnön tehneen terveydenhuollon yksikön kautta.