Koronavirus COVID-19 tilanteen vaikutus polikliiniseen näytteenottoon
Päivitys 27.5.2020

Arvoisa asiakkaamme,

Näytteenottajamme noudattavat suojavarusteiden käytössä THL:n ja sairaanhoitopiirin ohjeistuksia.  Näytteenottotilojen siivouksesta huolehditaan paikallisen sairaalan tai terveyskeskuksen ohjeiden mukaisesti.

Älä tule näytteenottoon, jos sinulla on hengitystieinfektio. Ota tarvittaessa yhteyttä terveydenhuollon päivystysapuun tai omaan hoitoyksikköösi lisäohjeiden saamiseksi.

Vältä käyntiä näytteenotossa, jos sinulla on mitään hengitystieinfektion oireita. Kysy hoitoyksiköstäsi, voitko siirtää näytteenottoa myöhemmäksi. Näytteenottopisteet, joissa emme palvele hengitystieinfektion oireista kärsiviä potilaita:

Jos olet epävarma, voitko käydä turvallisesti näytteenotossa (esim. olet yli 70-vuotias tai kuulut johonkin riskiryhmään), ota yhteyttä hoitoyksikköösi.

Varaa aika näytteenottoon ja saavu varatulle ajalle niissäkin näytteenottopisteissä, joissa ajanvaraus ei vielä ole pakollinen. Näin odotustilojen samanaikainen asiakasmäärä olisi mahdollisimman pieni ja turvavälit säilyisivät parantaen turvallisuutta näytteenotossa asioinnin aikana. Tämän takia olemme myös joutuneet muuttamaan enemmän näytteenottopisteitämme pelkästään ajanvarauksella toimiviksi (esim. Kirkkokadun näytteenottopiste Joensuussa ja Savotalon näytteenottopiste Kuopiossa). Näissä pisteissa tarvitaan aina etukäteen tehty ajanvaraus näytteenottoa varten. Ajanvarauksen pakollisuuden näet näytteenottopisteen tiedoista kotisivuiltamme kohdasta Näytteenottopisteet tai Ajanvaraus

Spirometria-aikoja ei voi toistaiseksi varata internetistä tai puhelinajanvarauksen kautta paitsi Pohjois-Savon aluelaboratoriossa, missä jatkamme tutkimusten tekemistä 1.6.2020 alkaen. Muilla alueilla kiireellisiin spirometriatutkimuksiin hoitoyksikkö varaa ajan suoraan paikallisesta laboratoriosta.

Nielunäytteitä emme voi ottaa missään näytteenottopisteessämme epidemian aikana.

Voit varata ajan näytteenottoon tai perua varatun ajan
- internetissä kotisivullamme: https://islab.ajanvaraus.fi/frontend/
- soittamalla ajanvarausnumeroomme 044-7178888 ma-pe klo 12-14

Tervetuloa näytteenottoon!

Huomioittehan, että ISLABissa näytteenottoon tarvitaan aina lääkärin tai hoitajan etukäteen tekemä laboratoriotutkimuspyyntö. Pyyntö on voitu tehdä sähköisesti potilastietojärjestelmään, tai Teille on annettu paperilähete otettavaksi mukaan näytteenottoon. Tutkimuksena Teillä voi olla määrättynä verikoe, virtsakoe, virtsankeräys, sydänfilmi (EKG), spirometriatutkimus tai jokin rasituskoe. Tutkimuspyyntöihin, etukäteisvalmistautumiseen ja tutkimusten tuloksiin liittyvissä kysymyksissä olkaa aina yhteydessä omaan lääkäriinne tai hoitajaanne.

Voitte varata näytteenottoajan etukäteen suurimpaan osaan laboratorioistamme, ja useimpiin voi saapua myös ilman ajanvarausta. Voitte tarkistaa Teitä lähinnä olevan näytteenottopisteen ja sen aukioloajat täältä, ja tehdä tarvittaessa varauksen ajanvarausjärjestelmäämme.

Teitä palvellaan vuoronumeron mukaisessa järjestyksessä. Mikäli ette ole varanneet aikaa, ottakaa vuoronumero saapuessanne laboratorioon. Jos olette varanneet ajan, olette saaneet vuoronumeron ajanvarauksen vahvistuksen yhteydessä, eikä uutta vuoronumeroa enää pidä ottaa, vaan Teidät kutsutaan näytteenottoon vahvistukseen merkityllä vuoronumerolla.

Näytteenotoissa on yleensä ruuhkaa arkisin klo 7-9 välisenä aikana. Etenkin sairaalalaboratorioissa kannattaa välttää saapumista näytteenottoon ilman ajanvarausta kyseisenä aikana, ellei tutkimus vaadi paastoa.

ISLABin alueen ulkopuolella vakituisesti asuvat
ISLABin laboratorioon tarvitaan aina paikallisen terveydenhuollon yksikön tekemä lähete/tutkimuspyyntö. ISLAB ei pysty käsittelemään maksusitoumuksia, eikä esim. Marevan-seurantakortti riitä lähetteeksi. Jos tarvitsette palveluitamme esim. määräaikaisseurantaa varten kesälomanne aikana, ja kotikuntanne ei ole Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon tai Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueilla, Teidän tulee pyytää lähete laboratoriotutkimuksiin sen paikkakunnan terveydenhuollon yksiköstä, jonka alueella tilapäisesti oleskelette (esim. mökkikuntanne). Myös vastaukset laboratoriotutkimuksista toimitetaan Teille kyseisen pyynnön tehneen terveydenhuollon yksikön kautta.