Valmistautuminen näytteenottoon

Monet tekijät - kuten ruokailu, kahvi, alkoholi, tupakka ja ruumiillinen rasitus – vaikuttavat laboratoriotutkimusten tuloksiin. Vaikutus voi olla tulosta suurentava, pienentävä tai mittausta estävä. Noudattakaa alla olevia tai hoitoyksikkönne antamia tutkimuskohtaisia ohjeita valmistautuessanne näytteenottoon. 

  • Välttäkää alkoholia ja kovaa ruumiillista rasitusta näytteenottoa edeltävän vuorokauden aikana sekä tupakointia tunti ennen näytteenottoa. 
  • Paastoa vaativiin tutkimuksiin on oltava syömättä ja juomatta 10 tuntia. Välttäkää yli 14 tunnin paastoa, vaikka näytteet voidaan senkin jälkeen ottaa. Myös purukumin käyttöä tulisi välttää. Voitte juoda paaston aikana lasillisen vettä. Raskaana oleville suositellaan 12 tunnin paastoa ennen glukoosikoetta (sokerirasitus).
  • Mikäli olette antamassa virtsanäytettä virtsan perustutkimusta tai bakteeriviljelyä varten, virtsan tulisi olla rakossa vähintään 4 tuntia. 
  • Ottakaa mukaan Kela-kortti tai jokin muu henkilötunnuksen sisältämä henkilökortti.

Jos Teille on määrätty jokin kotona annettava laboratoriotutkimus, ettekä ole saaneet näyteastiaa hoitoyksiköstä, hakekaa se mistä tahansa ISLABin laboratoriosta. On tärkeää, että teillä on käytössänne hoitoyksiköstä tai laboratoriosta annettu näyteastia. Näyteastiaa hakiessanne tarkistamme tutkimuspyynnön. Tällä pyrimme varmistamaan, että tuodessanne näytteen laboratorioon, se on tutkimuskelpoinen (olemme osanneet antaa oikean näyteastian) ja että saamme sen tutkittua viiveittä (hoitoyksikkö on tehnyt tarvittavan pyynnön etukäteen).

Näytteenottoon saapuminen

Voitte käydä näytteenotossa missä tahansa ISLABin näytteenotopisteessä/laboratoriossa.Voitte tarkistaa Teitä lähinnä olevan näytteenottopisteen ja sen aukioloajat täältä, ja tehdä tarvittaessa varauksen ajanvarausjärjestelmäämme.

Saapukaa laboratorioon niin, että voitte istua 15 min ennen näytteenottoa verenkierron tasaamiseksi. Huomioittehan tämän myös saapuessanne varatulle ajalle (tulkaa 15 min ennen varattua aikaa). Riisukaa päällysvaatteet ja ottakaa kela-kortti esille.

Kelakortin avulla tietonne haetaan laboratorion tietojärjestelmästä. Kun näytetarrat ovat tulostuneet, pyydämme teitä vielä kertomaan henkilötunnuksenne ja nimenne. Näin varmistamme, että näyteputkiin tulostuvat oikean potilaan näytetarrat. Näytteenoton yhteydessä näytteenottaja varmistaa oikean valmistautumisen, jos Teiltä otettavat tutkimukset sitä vaativat.

Huomioittehan, että kutsumme Teidät näytteenottoon vuoronumerolla. Ottakaa vuoronumero saapuessanne laboratorioon ellette ole varannut aikaa. Jos olette varannut ajan, olette saanut vuoronumeron ajanvarauksen yhteydessä ja Teidät kutsutaan sillä vuoronumerolla.