a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

ISLABin henkilöstöhallinto-osasto toteuttaa vuonna 2023 yhdessä henkilöstön ja työsuojelun edustajien kanssa laatimaansa kehittämissuunnitelmaa. Henkilöstöjohtaja Laura Natunen kertoo suunnitelman tärkeimmistä tavoitteista sekä ISLABin pyrkimyksistä parantaa valmiuksiaan kohdata tulevaisuuden henkilöstö- ja rekrytointihaasteet.

Laura Natunen

Kuvassa Laura Natunen

ISLABin henkilöstöhallintopalveluiden tehtävänä on edistää yhteisen henkilöstöstrategiamme toteutumista. Strategiaohjelman mukaisesti tavoitteenamme on olla houkutteleva ja hyvinvoiva osaajayhteisö – vetovoimainen ja turvallinen työpaikka, johon henkilöstö on sitoutunut, sekä yhteisö, joka tukee työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osallistavaa ja valmentavaa johtamista, edistyksellistä työturvallisuuskulttuuria sekä työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden systemaattista kehittämistä. Haluammekin entisestään lisätä ISLABin näkyvyyttä, kehittää rekrytointia ja parantaa henkilöstömme pitovoimatekijöitä.

ISLABin henkilöstöhallintopalvelut on viime vuoden aikana kokenut valtavan uudistuksen: Henkilöstöhallintopalveluiden toimintaan on määritelty strategiset päämäärät ja askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi. HR resurssia ja rakenteita on tarkasteltu uudestaan sekä henkilöstöhallinnollisia toimintamalleja on uudistettu ja yhdenmukaistettu ISLAB tasoisiksi toimintamalleiksi.

Tavoitteiden saavuttamisen tueksi olemme laatineet yhteistyössä henkilöstön edustajien sekä työsuojelun kanssa erillisen Henkilöstöhallinnon kehittämissuunnitelman toimintavuodelle 2023. Suunnitelmaan on sisällytetty kehitystyön keskeisimmät painopistealueet työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja osaamisen hallinnan osa-alueilta. Painopistealueet on johdettu muun muassa vuoden 2022 henkilöstökyselyn tuloksista, henkilöstön näkökulmat ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen huomioiden.

Tänä vuonna aiomme kehittää henkilöstömme osallistamista ja palkkausjärjestelmää, lisätä sisäistä HR-viestintää, edistää työturvallisuuskulttuuria sekä luoda raamit oman osaamisen kehittämiselle. Kannustamme kouluttautumiseen. Koulutuksen kehittämisen tueksi olemme laatineet erillisen ISLAB-tasoisen koulutussuunnitelman.

Yksi konkreettinen tavoitteemme on kehityskeskustelujen käyminen jokaisen ISLABilaisen kanssa kuluvan toimintavuoden aikana. Kehityskeskustelujen yhtenä osana määritellään jokaiselle työntekijälle oman osaamisen kehittymisen painopistealueet. Palkkausjärjestelmää kehitetään, ja erityisesti hoitohenkilöstölle on suunniteltu työn vaativuutta vastaavien palkkakorien käyttöönotto. Tutkimushenkilöstölle on mahdollistettu joustavan ruokailun mahdollisuus työaikana. Laadimme tämän vuoden aikana aloitetoiminnan periaatteet, oman työn ja työyhteisön kehittämiseen kannustaen.

Edistämme myös työnantajamielikuvaa ja rekrytointia. Olemme mukana laboratorioalan tapahtumissa erillisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Tänä vuonna ISLAB on ollut mukana jo muun muassa bioanalyytikko-opiskelijoiden valtakunnallisessa opintopäivässä sekä Savonia AMK:n järjestämillä Terveysalan ja kliinisen laboratoriotyön tulevaisuuden näkymät hyvinvointialueella -koulutustapahtumassa.

Syksyllä olemme mukana laboratoriolääketiedepäivillä. Tuemme rekrytointia myös erityisellä rekrytointilisällä. Työyhteisön kehittämistoimenpiteiden lisäksi tarjoamme henkilöstöetuuksia, joista ePassi, työnantajan tarjoamat aamupäivä- ja iltapäiväkahvit, vappumunkit sekä joululounaat ovat esimerkkeinä. Pyrimme yhdenmukaistamaan toimintamalleja ja prosesseja koko ISLABin toiminta-alueella.

Tällä hetkellä ISLABissa työskentelee noin 600 alan ammattilaista. Myös ISLABissa on tunnistettu muutokset nykypäivän toimintaympäristössä ja tehtäväkentässä, sekä näistä muutoksista kumpuavat tulevien vuosien henkilöstö- ja rekrytointihaasteet. Ajan hermolla pysyminen vaatii henkilöstöjohtamista, jossa yhteinen tekeminen ja yhteiseen päämäärään sitoutuminen ovat avaintekijöitä. Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara, ja ISLABin HR- palvelut ovat henkilöstön tukena viemässä eteenpäin yhteistä ISLABiamme.

Laura Natunen
henkilöstöjohtaja, ISLAB