a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

ISLABissa on tehty suuren luokan ponnistus suolistosyövän seulontojen käynnistämiseksi valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Syövän löytäminen sen varhaisessa vaiheessa parantaa eloonjäämisennustetta huomattavasti. Seulontaan osallistuminen on seulottavien henkilökohtaisen terveyden, terveydenhuollon resurssien ja koko yhteiskunnan kannalta merkittävä asia, johon tulisi suhtautua sen ansaitsemalla vakavuudella.

Paksu- ja peräsuolisyövän eloonjäämisennusteen on todettu riippuvan merkittävästi syövän levinneisyydestä. Kun limakalvoon rajoittuvan syövän kohdalla 5-vuotisennuste on yli 90 %, jää se etäpesäkkeiden ilmestyttyä alle viiteen.

Seulonnalla on mahdollista löytää tauti varhaisessa vaiheessa, jolloin se on helpompi hoitaa ja todennäköisemmin parannettavissa. Näin seulonta auttaa myös kohdistamaan terveydenhuollon resursseja sinne, missä ne saavat aikaan eniten vaikutusta. Tällä hetkellä valtaosa hoidon kustannuksista muodostuu levinneen taudin hoitamisesta, kun tauti ei enää ole parannettavissa.

Valtioneuvosto teki vuonna 2021 asetuksen suolistosyöpäseulonnan ottamisesta mukaan seulontaohjelmaan. Tämän myötä suolistosyöpäseulonnat käynnistettiin vuoden 2022 syyskuussa myös ISLABissa.

Seulontojen kohdeikäryhmäksi valikoitui tänä vuonna 60-68-vuotiaat. Jatkossa seulonta laajenee ikäryhmittäin koskemaan kaikkia 56–74-vuotiaita kahden vuoden välein, sillä paksu- ja peräsuolisyövän ilmaantuvuuden on todettu lisääntyvän merkittävästi 55 ikävuoden jälkeen. Tänä vuonna kutsuja lähetetään n. 30 000 kappaletta. Ensi vuodesta eteenpäin kutsuttavia tulee joka toinen vuosi 6000 lisää.

Tänä päivänä tietojärjestelmät ovat ylipäätään keskeisessä roolissa terveydenhoidossa – niihin panostetaan myös ISLABissa merkittävästi. ISLABin suolistosyövän seulonnan järjestelmät on kehitetty tätä nimenomaista tarkoitusta varten. Suolistosyövän seulontaprosessissa on tärkeää, että myös seuranta- ja raportointijärjestelmät toimivat moitteettomasti.

Kun ottaa huomioon valtioneuvoston asetusta seuranneen valmisteluvaiheen, kutsujen lähettämisen ja muut käynnistystoimenpiteet, varsinaisiin vuoden 2022 seulontoihin jäi aikaa neljä kuukautta. Tämä on ollut melkoinen rutistus niin ISLABin laboratoriossa kuin jatkotutkimuksina tehtäviä paksusuolen tähystyksiä tekevissä yksiköissä.

Hyvin olemme kuitenkin selvinneet, ja seulonnat on saatu aikataulun mukaisesti käyntiin. Tulevina vuosina tästä koituu merkittävä hyöty, kun ilmenneet tapaukset saadaan hyvässä vaiheessa hoitoon ja seurantaan.

Tärkeää on tietysti se, että kutsutut henkilöt osallistuisivat seulontoihin mahdollisimman aktiivisesti – samalla tavalla kuin vain otettu lääke auttaa, vain tehty seulonta voi kertoa suolistosyövän olemassaolosta. Seulontaprosessi on ison urakan jälkeen saatu nyt ISLABissa erinomaiseen kuntoon, ja olemme valmiita töihin. Toivomme tietysti, että kutsutut osallistuisivat seulontaan mahdollisimman aktiivisesti – se on sekä kansanterveyden että terveydenhoidon resurssien kohdentamisen näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää.