a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

Me olemme ISLAB.

Kotimainen ja turvallinen laboratoriokeskus.

Tuotamme terveyttä suojelevaa tietoa. Tuomme edistykselliset laboratoriopalvelut lähelle terveydenhuollon ammattilaista ja potilasasiakasta, jotta yksikään diagnoosi tai hoitopäätös ei jäisi ilman riittävää ja oikea-aikaista laboratoriotietoa.

ISLAB-laboratoriokeskuksen tarkoituksena on varmistaa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon laboratoriopalvelujen saavutettavuus sekä hyödyntää palvelujen tuottamisen parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja koko Itä-Suomen alueella. Terveydenhuollon tukipilarina tuemme laboratoriopalveluillamme hoitoprosessien sujuvuutta, hoitopäätösten oikea-aikaisuutta ja turvaamme palvelujen saatavuuden kaikissa olosuhteissa.

Yksikään hoitopäätös ei jäisi ilman tarvittavaa ja oikea-aikaista laboratoriotietoa.

Visiomme 2025

Olemme tunnettu, vaikuttava ja tuloksellinen
asiantuntijaorganisaatio.

 

Tuotamme terveyttä suojelevaa tietoa.

Laboratoriopalveluilla sujuvaa hoitoa ja hyvinvointia yhdessä

Olemme elintärkeä osa modernia suomalaista terveydenhuollon ketjua.

Tehtävä, joka ei anna meidän pysähtyä

Me ISLABilaiset toimimme yli 500 000 asukkaan terveydenhuollon tukipilarina kolmella hyvinvointialueella Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Luotettavat asiantuntijamme tuottavat laadukasta analytiikkaa sujuvien hoitoketjujen ja oikea-aikaisten hoitopäätösten tueksi. Tämän asiakaslupauksemme lunastamme vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä.

Työmme perustana ovat ISLABin arvot: vastuullisuus, rohkeus, vaikuttavuus, luotettavuus ja kumppanuus. Motivoituneet ja osaavat työntekijämme suhtautuvat työhönsä erittäin vastuullisesti ja ovat ansaitusti ylpeitä tekemästään työstä. Luotettavuuden varmistavat lisäksi huolelliset ja tinkimättömät laadunvarmistuksen prosessit, perehdytys ja asiantuntijoidemme erityisosaaminen. Kunnia-asiamme on tuottaa ajantasaista analytiikkaa lääketieteen kehitystä seuraten.

Olemme olemassa alueemme kolmea hyvinvointialuetta, niiden asukkaita ja terveydenhuollon ammattilaisia varten. Kaiken toimintamme keskiössä ovat asiakkaidemme tarpeet, joihin perustuen tuotamme palvelujamme. Jokainen ISLABin toimintaan käytetty euro päätyy alueemme terveydenhuollon hyväksi.

Julkisena toimijana meillä on erityinen vastuu palvelujen lisäksi myös yhteisten varojen vastuullisesta käytöstä. Kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittämiseksi etsimme rohkeasti uusia tapoja toimia ja uudistumme yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Tavoitteenamme on tuottaa käytössä olevin resurssein mahdollisimman vaikuttavaa tietoa potilasasiakkaan hoidon ja terveydenhuollon ammattilaisten hoitopäätösten tueksi.

Vastuullisesti ja rohkeasti, yhdessä hyvinvointialueiden kanssa vaikuttavia ratkaisuja etsien sekä toisiimme luottaen onnistumme ja uudistumme yhdessä. ISLABin palvelut ovat elintärkeä osa yli puolen miljoonan itäsuomalaisen terveydenhuoltoa – jokaisena vuorokauden tuntina, tänään ja huomenna.

ISLAB – Tutkittua tietoa pintaa syvemmältä

Elina Felin, toimitusjohtaja

Elina Felin.

Verkosto ja palvelutarjonta

Olemme kotimainen, paikallisesti palveleva laboratorio. Tuotamme palvelut näytteenotosta analyysiin asti Itä-Suomessa lähellä asiakkaitamme. Keskuslaboratoriomme sijaitsevat Kuopiossa, Joensuussa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Ne keskittyvät kiireettömään analytiikkaan sekä kliinisen kemian, kliinisen hematologian ja kliinisen mikrobiologian erikoisanalytiikkaan. 

Pohjois-Savon aluelaboratoriossa toimivat myös kantasolusiirtoihin, genetiikkaan ja lapsettomuuden hoitoon erikoistuneet yksiköt.

Keskuslaboratorioiden 24/7 toimivat päivystyslaboratoriot tarjoavat asiakkaillemme päivystyksellisiä laboratoriopalveluja. Lisäksi meillä on lähes 65 lähilaboratoriota, jotka varmistavat näytteenoton ja tulosten nopean saatavuuden koko toimialueellamme. Potilaat voivat käydä näytteenotossa missä tahansa toimipisteessämme

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti, jotta pystymme takaamaan niiden laadun ja oikea-aikaisuuden sekä potilasturvallisuuden. Keskeinen teema on digitalisaatio, jonka avulla voimme kehittää niin tiedonkulkua asiakkaiden ja meidän välillä kuin sisäisten prosessiemme seurantaakin. Teemme palvelujemme kehitystyötä tiiviissä asiakasyhteistyössä omistajina olevien 3 hyvinvointialueiden sairaaloiden ja sote-keskusten kanssa. Tavoitteena on muotoilla palvelut vastaamaan asiakastarpeita nyt ja tulevaisuudessa mahdollisen tehokkaasti, vaikuttavasti ja kustannuksia säästäen. 

Operatiivisella puolella tärkeitä kumppaneitamme ovat lääkärit, osastonhoitajat ja muu hoitohenkilökunta. Hyvällä yhteistyöllä voimme kehittää laboratoriopalveluja tukemaan hoitoprosessien sujuvuutta käytännössä.

Islabin laadunvarmistus

Laadunvarmistus on tärkeä osa jokapäiväistä laboratoriotyötä. Laatutyö lähtee laadukkaasta näytteenotosta aina oikea-aikaisesti toimitettuun luotettavaan tulokseen saakka. Laadunvarmistus kulkee mukana kaikissa vaiheissa koko prosessin ajan. Päämääränä on tukea potilaan parasta hoitoa luotettavilla laboratoriotuloksilla.

Toimintaamme auditoidaan eli arvioidaan säännönmukaisesti sekä sisäisillä että ulkoisilla arvioinneilla. Oma henkilökuntamme tuntee parhaiten toimintamme ja koulutammekin heitä arvioijiksi sisäisiin auditointeihin. Auditoinnit ovat tärkeitä kehitystyökaluja ja niiden avulla parannamme jatkuvasti prosessejamme. 

Islabin pätevyyttä laboratoriotoimijana arvioidaan vuosittaisilla ulkoisilla auditoinneilla. Islab on FINAS-akkreditointipalvelun (Finnish Accreditation Service) akkreditoima testauslaboratorio n:o T072 standardin 15189:2013 (Lääketieteelliset laboratoriot. Erityisvaatimukset laadulle ja pätevyydelle) mukaisesti. Pätevyysalueina ovat kliininen kemia, hematologia, mikrobiologia, genetiikka ja näytteenotto. 

ISLAB houkutteleva osaajayhteisö

Teksti

 

Tule etsimään kanssamme täsmätietoa terveydestä

Palveluksessamme on noin 600 henkilöä eri puolilla Itä-Suomea. Heidän joukossaan on niin laboratorioalan asiantuntijoita ja hoitotyön ammattilaisia kuin toimisto- ja hallintohenkilöstöäkin.

Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä ja moneen elämäntilanteeseen sopivia työsuhteita. Meillä voit tehdä vakituista tai osa-aikaista työtä, lyhyitä sijaisuuksia ja harjoittelujaksoja. Voit työskennellä päivä- tai vuorotyössä ja etätyötäkin järjestämme mahdollisuuksien mukaan.

Annamme henkilökunnallemme mahdollisuuksia kehittyä omassa työssään ja edetä työurallaan. Tuemme tekijöitä työuran kaikissa vaiheissa ja elämänmuutoksissa: voimme järjestää joustavasti esimerkiksi vaihdon toisiin työtehtäviin tai toiselle paikkakunnalle toimialueellamme. Haluaisitko sinä liittyä joukkoomme?

Henkilöstö on tärkein voimavaramme. Perehdytämme uudet työntekijät tehtäviinsä perehdytysohjelman mukaisesti, ja pitempään työskennelleille tarjoamme mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen säännöllisin sisäisin ja ulkoisin koulutuksin. Tuemme työntekijöitä myös jaksamaan ja voimaan hyvin. Kehitämme työtä ja työoloja aktiivisesti, tarjoamme kattavat työhyvinvointia tukevat palvelut sekä palkitsemme tekijöitä hyvästä työstä. Epassin, taukokahvien/teen, kattavan työterveyspalvelun lisäksi tarjoamme työsuhdepolkupyöräedun. 

Ihmisen kokoista työtä ja tilaisuuksia innostua, onnistua ja kehittyä työssä.

 

Avoimet työpaikat

ISLAB tutkimus- ja koulutusyhteisönä

Teemme läheistä ja aktiivista yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja alueen ammatillisten oppilaitosten ja valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen kanssa sekä osallistumme akateemiseen lääketieteelliseen tutkimukseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen. Teemme myös laboratorioanalyysejä kliinisille lääketutkimuksille sekä kotimaisille tutkimusryhmille.

Koulutamme Itä-Suomen yliopiston kanssa kliinisen kemian erikoislääkäreitä, sairaalakemistejä, sairaalamikrobiologeja, sairaalageneetikkoja. Toteutamme jo kolmatta vuotta Savonia AMK:n kanssa bioanalyytikko koulutusta satelliittikoulutuksena. Se mahdollistaa alan koulutuksen paikkakunnilla, joissa bioanalyytikkokoulutusta ei ole tarjolla. Osallistumme bioanalyytikkojen koulutukseen myös tarjoamalla heille harjoittelupaikkoja ja ohjaamalla opiskelijoita. Opiskelijaohjauksesta olemme saaneet hyvät arviot.

Panostamme oman henkilökuntamme koulutukseen osaamisen täydentämiseksi ja kehittämiseksi työn vaatimusten sekä henkilöstön omien toiveiden mukaisesti. Olemme osaajayhteisö ja seuraamme osaamista systemaattisesti.

Omistajuus

ISLABin omistaa kolme hyvinvointialuetta: PSHVA, Eloisa ja Siun sote.