ISLABin toimielimet ja johtaminen

Johtokunta Tarkastuslautakunta Hallinto-organisaation kuvaus ISLAB johtoryhmä
Esityslistat ja pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Ilmoitustaulu Vuosikello

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, joka kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Yhtymäkokous päättää mm. liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, sekä nimittää johtokunnan. Yhtymäkokouksen jäsenet nimetään jokaiseen kokoukseen erikseen.

Toiminnan johtamisessa ylintä päätäntävaltaa käyttävät kunnallisvaalikaudeksi kerrallaan valittu johtokunta sekä sen valitsema toimitusjohtaja.Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten 4 jäsentä. 

ISLABin johtamisjärjestelyjen ydinasiat on kuvattu liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa, hallintosäännössä sekä toimintajärjestelmän käsikirjassa.

Johtokunnan kokoonpano toimikaudelle 2021 - 2024 tai siihen saakka, kunnes ISLABin toiminta siirretään perustettavaan hyvinvointiyhtymään:

Jäsen Varajäsen
Antti Hedman (Psshp)  Olavi Airaksinen (Psshp)
Risto Kortelainen (Essote)  Jarmo J. Koski (Essote)
Ilkka Naukkarinen (Siun sote) Susanna Wilén (Siun sote)
Saara Tavi (Isshp/Sosteri) Minna Marjakangas (Isshp/Sosteri)
Juha Hartikainen (ISY) Heikki Löppönen (ISY)
Riitta Smolander (Kyyhkylä Oy) Eija Jestola (Ylä-Savon sote)
Johanna Bjerregård-Madsen (Siun sote) Sakari Kela (Siun sote)
Esittelijä: Toimitusjohtaja Merja Miettinen
Pöytäkirjan pitäjä: Hallintojohtaja Anu Tervala

Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudelle 2021-2024:

Jäsen Varajäsen
Ahti Myllys, puheenjohtaja (Isshp) Eiju Paajanen (Isshp) 
Minna Varis, varapuheenjohtaja (Siun sote) Seppo Pulkkinen (Siun sote)
Arto Seppälä (Essote) Raimo Leppäkumpu (Essote)
Jussi Kauhanen (Psshp) Miina Morko(Psshp)
Tarja Pirkkalainen (YS-sote) Pekka Taipale (YS-sote)
Pöytäkirjan pitäjä: Johdon assistentti Satu Meriläinen

Liikelaitoskuntayhtymän hallinto-organisaatio muodostuu Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon aluelaboratorioista, sekä hallintokeskuksesta ja muusta toiminnasta, joka pitää sisällään mm. opetusvelvoitteen ja tieteellisen tutkimustoiminnan. Ensisijainen toiminnallinen ja taloudellinen vastuu on toimitusjohtajalla. Aluelaboratorioiden johtajat vastaavat aluelaboratoriokohtaisesta palvelutuotannosta, taloudesta ja asiakassuhteista tukenaan paikalliset johtotiimit. Aluelaboratorioiden johtajat vastaavat yhteistyössä osastonhoitajien kanssa aluelaboratorioidensa henkilöstömitoituksen suunnitellusta toteutumisesta.

Erikoisalakohtaista palvelutuotantoa johtavat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian ja hematologisten laboratoriotutkimusten lääketieteelliset vastuualuejohtajat vastaavat palvelutuotannon kyvystä tarjota kliinisesti tarkoituksenmukaiset ja hoitosuositusten mukaiset diagnostiset palvelut (vrt. asiantuntijuuden hallinta) apunaan osaamisalueet, jotka ovat palvelutuotannon ja ohjeistuksen suunnittelusta vastaavia moniammatillisia asiantuntijaryhmiä.

Johtokunnan ja toimitusjohtajan apuna operatiivisessa johtamisessa on johtoryhmä, jonka toimitusjohtaja asettaa, ja jonka jäseninä ovat aluelaboratorioiden johtajat, lääketieteelliset vastuualuejohtajat, yhtymähallinnon viranhaltijat sekä henkilöstön edustaja.

ISLABin johtoryhmä 2022
Merja Miettinen, toimitusjohtaja
Aho Heidi, talousjohtaja
Dunder Ulla, koulutuspäällikkö
Hämäläinen Esa, professori, kemia
Kinnunen Tuure, professori, mikrobiologia
Kuusisto Sari, laboratoriohoitaja, henkilökunnan edustaja
Kärkkäinen Ulla, osastonylilääkäri, mikrobiologia
Lappalainen Jari, aluelab.joht. P-Karjala
Laukkanen Emilia, henkilöstöpäällikkö
Meriläinen Satu, johdon assistentti
Myller Satu, palvelu- ja viestintäpäällikkö
Mäntymaa Pentti, osastonylilääkäri, hematologia ja genetiikka
Mättö Mikko, tietohallintojohtaja
Olkku Anu, laatupäällikkö
Romppanen Jarkko, osastonylilääkäri, kemia
Tervala Anu, hallintojohtaja
Vuorenmaa Katariina, ylilääkäri, aluelab.joht. P-Savo
Väisänen Sari, ylikemisti, tuotantojohtaja
Ylikangas Päivi, johtava ylilääkäri, aluelab.joht. E-Savo
Ålander Merja, ylihoitaja

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat julkaistaan ennen kokousta liikelaitoskuntayhtymän verkkosivulla. Pöytäkirjat julkaistaan mahdollisimman pian niiden tarkastamisen jälkeen. Lisätiedot: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB), Kirjaamo, PL 1700, 70211 Kuopio, kirjaamo(at)islab.fi. Puhelin 044 717 8702 (hallintojohtaja Anu Tervala).

Tarkastetut johtokunnan pöytäkirjat pidetään nähtävillä myös ISLABin kirjaamossa aina kunkin kuukauden  15. päivänä (1-14. pnä pidetyt kokoukset) tai viimeisenä päivänä (15. - viimeisenä päivänä pidetyt kokoukset). Mikäli 15. tai/ja viimeinen päivä ei ole työpäivä, pidetään päätökset nähtävänä ao. päivää lähimpänä edeltävänä työpäivänä.

Yhtymäkokouksen pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan kuukauden 15. - 20. päivä ISLABin kirjaamossa (osoite edellä).

Kokouspäivämäärä Dokumentti
Johtokunta 15.12.2022  
Yhtymäkokous 9.12.2022  
Yhtymäkokous 29.11.2022  
Johtokunta 25.11.2022  
Yhtymäkokous 18.11.2022  
Johtokunta 28.10.2022  
Johtokunta 7.10.2022  
Yhtymäkokous 30.9.2022 Esityslista
Tarkastuslautakunta 23.9.2022 Esityslista
Johtokunta 9.9.2022 Pöytäkirja
Johtokunta 17.6.2022 Pöytäkirja
Johtokunta 3.6.2022 Pöytäkirja
Johtokunta 29.4.2022 Pöytäkirja
Yhtymäkokous 26.4.2022  Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta 8.4.2022 Pöytäkirja
Johtokunta 25.3.2022 Pöytäkirja
Johtokunta 25.2.2022 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta 4.2.2022 Pöytäkirja
Johtokunta 28.1.2022 Pöytäkirja
Johtokunnan ja yhtymäkokouksen vuosikello Dokumentti
Johtokunta 17.12.2021 Pöytäkirja
Yhtymäkokouksen jatkokokous 16.12.2021 Pöytäkirja
Yhtymäkokous 30.11.2021 Pöytäkirja
Johtokunta 26.11.2021 Pöytäkirja
Johtokunta 29.10.2021 Pöytäkirja

Viranhaltijapäätökset

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) johtokunnan kokouksessaan 5.4.2018 (§ 16) tekemän päätöksen mukaan ne viranhaltijapäätökset, joihin kuntalainen voi kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan ISLABin internetsivujen etusivulla "ilmoitustaulu"-palstalla muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Lisätiedot: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB), Kirjaamo, PL 1700, 70211 Kuopio, kirjaamo(at)islab.fi. Puhelin 044 717 8702 (hallintojohtaja Anu Tervala).

Ilmoitustaulu

Kuntalain (410/2015) §:n 108 mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

ISLABin internet-sivujen lisäksi ilmoitukset julkaistaan lainsäädännön erikseen niin edellyttäessä liikelaitoskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla, osoite Puijonlaaksontie 2, Kuopio / KYS pääsairaala, näytteenoton aula.