ISLABin toimielimet ja johtaminen

Johtokunta Tarkastuslautakunta Hallinto-organisaation kuvaus ISLAB johtoryhmä
Esityslistat ja pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Ilmoitustaulu  

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, joka kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Yhtymäkokous päättää mm. liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, sekä nimittää johtokunnan. Yhtymäkokouksen jäsenet nimetään jokaiseen kokoukseen erikseen.

Toiminnan johtamisessa ylintä päätäntävaltaa käyttävät kunnallisvaalikaudeksi kerrallaan valittu johtokunta sekä sen valitsema toimitusjohtaja.Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten 4 jäsentä. 

ISLABin johtamisjärjestelyjen ydinasiat on kuvattu liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa, hallintosäännössä sekä toimintajärjestelmän käsikirjassa.

Johtokunnan kokoonpano toimikaudelle 2017-2020 (henkilömuutos 25.4.2018):

Jäsen Varajäsen
Merja Miettinen, puheenjohtaja (Psshp) Risto Miettunen (Psshp)
Risto Kortelainen, varapuheenjohtaja (Essote) Jarmo J. Koski (Essote)
Ilkka Naukkarinen (Siun sote) Juha Mustonen (Siun sote)
Panu Peitsaro (Isshp/Sosteri) Saara Pesonen (Isshp/Sosteri)
Juha Hartikainen (Itä-Suomen yliopisto) Heikki Löppönen (Itä-Suomen yliopisto)
Jere Penttilä (Kontiolahden kunta) Asko Saatsi (Nurmeksen kaupunki)
Riitta Smolander (Kyyhkylä Oy) Ockenström Risto (Pieksämäki)
Esittelijä: Toimitusjohtaja Kari Punnonen
Pöytäkirjan pitäjä: Hallinto- ja talouspäällikkö Anu Tervala

Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudelle 2017-2020 (valittu 22.11.2017):

Jäsen Varajäsen
Pekka Nousiainen, puheenjohtaja (Isshp) Ahti Myllys (Isshp)
Minna Varis, varapuheenjohtaja (Siun sote) Seppo Pulkkinen (Siun sote)
Arto Seppälä (Essote) Seija Kuikka (Essote)
Jussi Kauhanen (Psshp) Jaakko Kekoni (Psshp)
Pöytäkirjan pitäjä: Hallinto- ja talouspäällikkö Anu Tervala

Liikelaitoskuntayhtymän hallinto-organisaatio muodostuu Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon aluelaboratorioista, sekä hallintokeskuksesta ja muusta toiminnasta, joka pitää sisällään mm. opetusvelvoitteen ja tieteellisen tutkimustoiminnan. Ensisijainen toiminnallinen ja taloudellinen vastuu on toimitusjohtajalla. Aluelaboratorioiden johtajat vastaavat aluelaboratoriokohtaisesta palvelutuotannosta, taloudesta ja asiakassuhteista tukenaan paikalliset johtoryhmät. Aluelaboratorioiden johtajat vastaavat yhteistyössä osastonhoitajien kanssa aluelaboratorioidensa henkilöstömitoituksen suunnitellusta toteutumisesta.

Erikoisalakohtaista palvelutuotantoa johtavat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian ja hematologisten laboratoriotutkimusten lääketieteelliset vastuualuejohtajat vastaavat palvelutuotannon kyvystä tarjota kliinisesti tarkoituksenmukaiset ja hoitosuositusten mukaiset diagnostiset palvelut (vrt. asiantuntijuuden hallinta) apunaan osaamisalueet, jotka ovat palvelutuotannon ja ohjeistuksen suunnittelusta vastaavia moniammatillisia asiantuntijaryhmiä.

Johtokunnan ja toimitusjohtajan apuna operatiivisessa johtamisessa on johtoryhmä, jonka toimitusjohtaja asettaa, ja jonka jäseninä ovat aluelaboratorioiden johtajat, lääketieteelliset vastuualuejohtajat, yhtymähallinnon viranhaltijat sekä henkilöstön edustaja.

ISLABin johtoryhmä 2018 (päivitetty 24.1.2018)
Punnonen Kari, toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri, aluelab.joht. Pohjois-Savo
Dunder Ulla, koulutuspäällikkö
Huohvanainen Johanna, laboratoriohoitaja, henkilökunnan edustaja
Julkunen Antero, tietohallintopäällikkö
Kojo-Silvast Tuija, hallintosihteeri, johtoryhmän sihteeri
Kärkkäinen Ulla, osastonylilääkäri, mikrobiologia
Laitinen Risto ylilääkäri, aluelab.joht. P-Karjala
Lyhykäinen Jaana, henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö
Mäntymaa Pentti, osastonylilääkäri, hematologia ja genetiikka
Pelkonen Jukka, professori, mikrobiologia
Romppanen Jarkko, osastonylilääkäri, kemia
Tervala Anu, hallinto- ja talouspäällikkö
Väisänen Sari, ylikemisti, laatupäällikkö
Ylikangas Päivi, ylilääkäri, aluelab.johtaja E-Savo

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat julkaistaan ennen kokousta liikelaitoskuntayhtymän verkkosivulla. Pöytäkirjat julkaistaan mahdollisimman pian niiden tarkastamisen jälkeen. Lisätiedot: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB), Kirjaamo, PL 1700, 70211 Kuopio, kirjaamo(at)islab.fi. Puhelin 044 717 8702 (hallinto- ja talouspäällikkö Anu Tervala).

Tarkastetut johtokunnan pöytäkirjat pidetään nähtävillä myös ISLABin kirjaamossa aina kunkin kuukauden  15. päivänä (1-14. pnä pidetyt kokoukset) tai viimeisenä päivänä (15. - viimeisenä päivänä pidetyt kokoukset). Mikäli 15. tai/ja viimeinen päivä ei ole työpäivä, pidetään päätökset nähtävänä ao. päivää lähimpänä edeltävänä työpäivänä.

Yhtymäkokouksen pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan kuukauden 15. - 20. päivä vastaavasti ISLABin kirjaamossa (osoite edellä).

Kokouspäivämäärä Dokumentti
Yhtymäkokous 5.11.2018 Pöytäkirja
Johtokunta 15.10.2018 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta 1.10.2018 Pöytäkirja
Johtokunta 31.8.2018 Pöytäkirja
Johtokunta 14.6.2018 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta 8.6.2018 Pöytäkirja
Yhtymäkokous 25.4.2018 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta 6.4.2018 Pöytäkirja
Johtokunta 5.4.2018 Pöytäkirja
Johtokunta 22.2.2018 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta 24.1.2018 Pöytäkirja
Johtokunta 14.12.2017 Pöytäkirja
Johtokunta 29.11.2017 Pöytäkirja

Viranhaltijapäätökset

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) johtokunnan kokouksessaan 5.4.2018 (§ 16) tekemän päätöksen mukaan ne viranhaltijapäätökset, joihin kuntalainen voi kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan ISLABin internetsivujen etusivulla "ilmoitustaulu"-palstalla muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Julkaistavat viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä myös ISLABin kirjaamossa osoitteessa Puijonkatu 2, Kuopio (c/o KYS, C-rappu, 3. krs) aina kunkin kuukauden  15. päivänä (1-14. pnä tehdyt päätökset) tai viimeisenä päivänä (15. - viimeisenä päivänä tehdyt päätökset). Mikäli 15. tai/ja viimeinen päivä ei ole työpäivä, pidetään päätökset nähtävänä ao. päivää lähimpänä edeltävänä työpäivänä.

Lisätiedot: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB), Kirjaamo, PL 1700, 70211 Kuopio, kirjaamo(at)islab.fi. Puhelin 044 717 8702 (hallinto- ja talouspäällikkö Anu Tervala).

Ilmoitustaulu

Kuntalain (410/2015) §:n 108 mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

ISLABin internet-sivujen lisäksi ilmoitukset julkaistaan lainsäädännön erikseen niin edellyttäessä liikelaitoskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla, osoite Puijonlaaksontie 2, Kuopio / KYS pääsairaala, näytteenoton aula.