ISLABin toimielimet ja johtaminen

Johtokunta Tarkastuslautakunta Hallinto-organisaation kuvaus ISLAB johtoryhmä
Esityslistat ja pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Ilmoitustaulu Vuosikello

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, joka kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Yhtymäkokous päättää mm. liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, sekä nimittää johtokunnan. Yhtymäkokouksen jäsenet nimetään jokaiseen kokoukseen erikseen.

Toiminnan johtamisessa ylintä päätäntävaltaa käyttävät kunnallisvaalikaudeksi kerrallaan valittu johtokunta sekä sen valitsema toimitusjohtaja.Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten 4 jäsentä. 

ISLABin johtamisjärjestelyjen ydinasiat on kuvattu liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa, hallintosäännössä sekä toimintajärjestelmän käsikirjassa.

Johtokunnan kokoonpano toimikaudelle 2017-2020 (+2021 kunnes uusi johtokunta on valittu):

Jäsen Varajäsen
Antti Hedman (Psshp) 1.8.2021 alk.  
Risto Kortelainen, puheenjohtaja (Essote) 1.8.2021 alk. Jarmo J. Koski (Essote)
Ilkka Naukkarinen (Siun sote) Juha Mustonen (Siun sote)
Panu Peitsaro (Isshp/Sosteri) Saara Tavi (Isshp/Sosteri)
Juha Hartikainen (ISY) Heikki Löppönen (ISY)
Asko Saatsi (Nurmeksen kaupunki)15.3.2021 alkaen  
Riitta Smolander (Kyyhkylä Oy) Ockenström Risto (Pieksämäki)
Esittelijä: Toimitusjohtaja Merja Miettinen
Pöytäkirjan pitäjä: Hallintojohtaja Anu Tervala

Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudelle 2017-2020 (+2021 kunnes uusi lautakunta on valittu):

Jäsen Varajäsen
Pekka Nousiainen, puheenjohtaja (Isshp) Ahti Myllys (Isshp)
Minna Varis, varapuheenjohtaja (Siun sote) Seppo Pulkkinen (Siun sote)
Arto Seppälä (Essote) Seija Kuikka (Essote)
Jussi Kauhanen (Psshp) Jaakko Kekoni (Psshp)
Pöytäkirjan pitäjä: Hallintojohtaja Anu Tervala

Liikelaitoskuntayhtymän hallinto-organisaatio muodostuu Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon aluelaboratorioista, sekä hallintokeskuksesta ja muusta toiminnasta, joka pitää sisällään mm. opetusvelvoitteen ja tieteellisen tutkimustoiminnan. Ensisijainen toiminnallinen ja taloudellinen vastuu on toimitusjohtajalla. Aluelaboratorioiden johtajat vastaavat aluelaboratoriokohtaisesta palvelutuotannosta, taloudesta ja asiakassuhteista tukenaan paikalliset johtotiimit. Aluelaboratorioiden johtajat vastaavat yhteistyössä osastonhoitajien kanssa aluelaboratorioidensa henkilöstömitoituksen suunnitellusta toteutumisesta.

Erikoisalakohtaista palvelutuotantoa johtavat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian ja hematologisten laboratoriotutkimusten lääketieteelliset vastuualuejohtajat vastaavat palvelutuotannon kyvystä tarjota kliinisesti tarkoituksenmukaiset ja hoitosuositusten mukaiset diagnostiset palvelut (vrt. asiantuntijuuden hallinta) apunaan osaamisalueet, jotka ovat palvelutuotannon ja ohjeistuksen suunnittelusta vastaavia moniammatillisia asiantuntijaryhmiä.

Johtokunnan ja toimitusjohtajan apuna operatiivisessa johtamisessa on johtoryhmä, jonka toimitusjohtaja asettaa, ja jonka jäseninä ovat aluelaboratorioiden johtajat, lääketieteelliset vastuualuejohtajat, yhtymähallinnon viranhaltijat sekä henkilöstön edustaja.

ISLABin johtoryhmä 2021 
Merja Miettinen, toimitusjohtaja
Aho Heidi, talousjohtaja
Dunder Ulla, koulutuspäällikkö
Huurinainen Sanna, laboratoriohoitaja, henkilökunnan edustaja
Hämäläinen Esa, professori, kemia
Meriläinen Satu, johdon assistentti
Myller Satu, palvelu- ja viestintäpäällikkö
Mättö Mikko, tietohallintojohtaja
Kinnunen Tuure, professori, mikrobiologia
Kärkkäinen Ulla, osastonylilääkäri, mikrobiologia
Laitinen Risto ylilääkäri, aluelab.joht. P-Karjala
Lyhykäinen Jaana, henkilöstöjohtaja
Mäntymaa Pentti, osastonylilääkäri, hematologia ja genetiikka
Romppanen Jarkko, osastonylilääkäri, kemia
Tervala Anu, hallintojohtaja
Vuorenmaa Katariina, osastonylilääkäri, aluelab.joht. P-Savo
Väisänen Sari, ylikemisti, tuotantojohtaja
Ylikangas Päivi, varatoimitusjohtaja, johtajaylilääkäri, aluelab.joht. E-Savo

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat julkaistaan ennen kokousta liikelaitoskuntayhtymän verkkosivulla. Pöytäkirjat julkaistaan mahdollisimman pian niiden tarkastamisen jälkeen. Lisätiedot: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB), Kirjaamo, PL 1700, 70211 Kuopio, kirjaamo(at)islab.fi. Puhelin 044 717 8702 (hallintojohtaja Anu Tervala).

Tarkastetut johtokunnan pöytäkirjat pidetään nähtävillä myös ISLABin kirjaamossa aina kunkin kuukauden  15. päivänä (1-14. pnä pidetyt kokoukset) tai viimeisenä päivänä (15. - viimeisenä päivänä pidetyt kokoukset). Mikäli 15. tai/ja viimeinen päivä ei ole työpäivä, pidetään päätökset nähtävänä ao. päivää lähimpänä edeltävänä työpäivänä.

Yhtymäkokouksen pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan kuukauden 15. - 20. päivä ISLABin kirjaamossa (osoite edellä).

Kokouspäivämäärä Dokumentti
Johtokunta 17.12.2021  
Yhtymäkokous 30.11.2021 Esityslista päivitetty 19.11.
Johtokunta 26.11.2021 Esityslista
Johtokunta 29.10.2021 Pöytäkirja
Johtokunta 24.9.2021 Pöytäkirja
Yhtymäkokous 21.9.2021 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta 8.9.2021 Pöytäkirja
Johtokunta 27.8.2021 Pöytäkirja
Johtokunta 30.6.2021 Pöytäkirja
Johtokunta 17.6.2021 Pöytäkirja
Johtokunta 28.5.2021 Pöytäkirja
Yhtymäkokous 30.4.2021 Pöytäkirja
Johtokunta 9.4.2021 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta 7.4.2021 Pöytäkirja
Johtokunta 26.3.2021 Pöytäkirja
Johtokunta 26.2.2021 Pöytäkirja
Johtokunta 17.2.2021 Pöytäkirja
Johtokunta 29.1.2021 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta 28.1.2021 Pöytäkirja
Johtokunnan ja yhtymäkokouksen kokousaikataulu 2021 Vuosikello
Johtokunta 21.12.2020 Pöytäkirja

Viranhaltijapäätökset

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) johtokunnan kokouksessaan 5.4.2018 (§ 16) tekemän päätöksen mukaan ne viranhaltijapäätökset, joihin kuntalainen voi kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan ISLABin internetsivujen etusivulla "ilmoitustaulu"-palstalla muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Julkaistavat viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä myös ISLABin kirjaamossa osoitteessa Puijonkatu 2, Kuopio (c/o KYS, C-rappu, 3. krs) aina kunkin kuukauden  15. päivänä (1-14. pnä tehdyt päätökset) tai viimeisenä päivänä (15. - viimeisenä päivänä tehdyt päätökset). Mikäli 15. tai/ja viimeinen päivä ei ole työpäivä, pidetään päätökset nähtävänä ao. päivää lähimpänä edeltävänä työpäivänä.

Lisätiedot: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB), Kirjaamo, PL 1700, 70211 Kuopio, kirjaamo(at)islab.fi. Puhelin 044 717 8702 (hallintojohtaja Anu Tervala).

Ilmoitustaulu

Kuntalain (410/2015) §:n 108 mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

ISLABin internet-sivujen lisäksi ilmoitukset julkaistaan lainsäädännön erikseen niin edellyttäessä liikelaitoskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla, osoite Puijonlaaksontie 2, Kuopio / KYS pääsairaala, näytteenoton aula.