a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

ISLABin tilinpäätöksen pieni positiivinen tulos tuottaa erityisesti iloa, kun sen eteen on koko ISLABin henkilöstö tehnyt töitä. Vielä kesällä 2023 skenaariona oli yli 2 miljoonan alijäämä. Tulokseen voi olla tyytyväinen erityisesti, kun yleinen kustannustaso nousi samaan aikaan voimakkaasti. Kiitos tehdystä tuloksesta kuuluu henkilöstöllemme kautta organisaation.

 

 

Tuottavuusohjelman läpiviennillä on tavoitteena ollut kustannustason nousun hillitseminen

Omistajien tarpeisiin vastaamiseksi ISLABissa on viety määrätietoisesti eteenpäin tuottavuusohjelmaa, joka tähtää kustannusten hillitsemiseen analytiikkaa keskittämällä. Muutokset on pystytty toteuttamaan niin, että potilasasiakkaille tärkeä lähipalvelu eli näytteenottoverkosto pysyi kattavana. Näytteenoton osalta muutoksia on tehty aukioloaikoihin palvelutarpeita vastaavasti.

Se, miten menot on saatu taittumaan, on vaatinut koko ISLABilta kulukuria ja yhteistä taloudellista suunnitelmallisuutta ja kustannustietoisuutta. On käännetty kaikki kivet, jotta saadaan miinusmerkkinen tilinpäätösennuste muutettua positiiviseksi. Jokainen ISLABin osa-alue on tehnyt oman osuutensa. Pienistä talouspuroista syntyy merkittävä virta, jolla on iso merkitys lopputulokseen. Tulos on saavutettu kustannustietoisilla arjen ratkaisuilla, tuottavuutta parantavilla muutoksilla yksiköissä, palvelurakennemuutosten toteuttamisella sekä investointien toteutumisella alle talousarvion.

Vuodelle 2023 suunnitellut investoinnit toteutuivat edullisemmin, mihin oli varauduttu. Myös hankintayhteistyö HUSLABin kanssa on tuottanut ISLABille merkittäviä säästöjä vuosittain. Onnistuneet kilpailutukset ja neuvottelut eri yhteistyökumppaneiden kanssa ovat tuoneet jokainen oman osuutensa säästöjen saamiseen.

Sairaspoissaolokustannukset ovat pienentyneet sairaspoissaolopäivien laskun myötä. Sairaspoissaolojen laskutavoitteet saavutettiin viime vuonna ja henkilöstökulut jäivät alle budjetoidun. Lomapalkkavelkaa on saatu lyhennettyä merkittävästi syksyn 2023 aikana. Palkkojen nousun myötä lomapalkat ovat sinällään kasvaneet, mutta säästössä olleiden lomien pitäminen on helpottanut lomapalkkavelan purkamista.

Määrätietoisin toimin saavutetut tulokset ovat hyvä lähtökohta, josta työ kustannusten kasvun hillitsemiseksi jatkuu. Omistajina toimivien hyvinvointialueiden haastava taloustilanne edellyttää merkittäviä kustannusten hillitsemiseen tähtääviä toimenpiteitä jatkossakin. Haaste on suuri, koska samanaikaisesti on saatava vuosikate parannettua riittämään poistoihin vuoteen 2027 mennessä. Tällä hetkellä investointeja on pystytty kattamaan aiempina vuosina tehdyillä investointivarauksilla.

Mitä se vaatii?

Määrätietoista päivitetyn strategian toimeenpanoa tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Viime vuoden tulokset näyttävät, että suunta on oikea. Muutokset haastavat työyhteisömme avoimeen keskusteluun yhdessä ratkaistavista haasteista. Asiakastarpeista lähtevä palvelurakenteen rohkea uudistaminen edellyttää lisäksi vankkaa tietopohjaa. Uuden kilpailutetun kustannuslaskentaohjelman avulla on tavoitteena saada tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi ja hinnoittelun rakenne entistä kustannusvastaavammaksi. Tästä on etua niin hyvinvointialueille kuin ISLABille

 

ISLAB hyvinvointiyhtymän keskeiset talousluvut:

 

  • Liikevaihto 2023 68 995 037€
  • Tilikauden ylijäämä 29 608€
  • Investoinnit 1 384 218€
  • Konsernin henkilöstömäärä 598