a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

Elina Hirvonen piti kemian opiskelusta lukiossa ja halusi löytää alan, jossa olisi helppo työllistyä. Laboratoriohoitajana toiminut täti sai Elinan hakemaan bioanalyytikon opiskelupaikkaa, ja yhden välivuoden jälkeen tärppäsi. Valmistuttuaan bioanalyytikoksi Elina sai työpaikan ISLABin kemian laboratoriosta, ja vuodesta 2021 hän on toiminut verikeskuksen vastuuhoitajana.

Elina Hirvonen, verikeskuksen vastuuhoitaja

Hyvä perehdytys antaa valmiudet verikeskustyöskentelyyn

Verikeskuksessa työskentelyä varten Elina kävi uudelle työntekijälle pidettävän, kolme viikkoa kestävän perehdytysjakson, jota seurasi kahden viikon työskentelyjakso verikeskuksessa. Perehdytyksen aikana pyritään käymään läpi kaikki mahdolliset tilanteet, joita verikeskuksessa tulee vastaan. Samalla opitaan tuntemaan verikeskuksen tilat, laitteet ja menetelmät.

SPR Veripalvelu järjestää Islabin sisäisten koulutusten lisäksi vuosittain koulutuksia, joihin osallistumalla oppii lisää esimerkiksi veriryhmistä ja vasta-aineista.

Laboratoriohoitajan tehtävänä verikeskuksessa on tehdä verensiirtoon liittyviä tutkimuksia ja välittää verivalmisteita sairaalan osastoille sekä alueen terveyskeskuksille. Hätätilanteissa verikeskuksilla on olennainen tehtävä hätäverien toimittajana. Näissä tilanteissa nopeus on valttia ja verituotteet voivat jopa pelastaa potilaan hengen.

Vastuuhoitajan perehdytyksessä käydään läpi tilausten tekemistä, reagenssien testausta, laadunarviointia ja muita vastuuhoitajan toimeen erityisesti liittyviä tehtäviä.

Vastuuhoitajana Elinan tavoite on saada muiden työntekijöiden työt sujumaan mahdollisimman hyvin. Työpäivään kuuluu esimerkiksi erilaisten ohjeiden tekemistä ja päivittämistä, ongelmatilanteiden ratkaisua ja tarvikevarastojen ylläpitoa.

Itsenäinen ja vastuullinen työ, jossa vuorovaikutus on avainasemassa

Verikeskus tuo laboratoriotyöhön omat erityispirteensä, jotka haastavat Elinaa sopivasti. Tilanteet vaihtuvat nopeasti, ja verikeskuksessa tehtävät tutkimukset ovat erityisen mielenkiintoisia. Koko ajan avautuu uusia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen.

Haastavimpia tilanteita ovat yleensä erilaisten ongelmien ratkaisemista. Tällaiset tilanteet liittyvät tyypillisesti joko näytteisiin tai erilaisiin tapahtumaketjuihin. Työ vaatii myös sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Osastojen kanssa on osattava tehdä oikealla tavalla yhteistyötä, jotta asiat saadaan sujumaan kaikkien kannalta parhaiten.

Elina kokee työnsä verikeskuksessa olevan itsenäistä ja vastuullista. Eteen tulee tuon tuostakin tilanteita, joissa on hätä ja joihin on reagoitava nopeasti. Kun lopputuloksena potilasta pystytään auttamaan parhaalla mahdollisella tavalla, se palkitsee kaikkein eniten.

Asioista puhuminen auttaa, ja vapaa-aika tarjoaa vastapainoa

Hektisessä työssä tulee ajoittain eteen myös vakavia tilanteita, jotka saattavat jäädä pyörimään mieleen. Elina on huomannut, että työkavereiden kanssa yhdessä puhumalla niistä pääsee parhaiten yli.

Tunteet saavat Elinan mielestä muutenkin heitellä laidasta laitaan, kunhan huomio keskittyy varsinaisen asian selvittämiseen. Keskustelu on tärkeää, ettei asioiden kanssa jää yksin. Elina pyrkii myös aina käymään tilanteet läpi mahdollisimman perusteellisesti. Silloin niistä on mahdollisuus oppia kaikkein eniten tulevaa ajatellen.

Kotona Elinaa odottaa neljä lasta ja puoliso, joiden kanssa aika kuluu hyvin työasioita miettimättä. Puutarhan hoitaminen ja mökkeily ovat mieluisia harrastuksia ja hyvä vastapaino työlle, puhumattakaan miehen kanssa suunnitelluista ja toteutetuista remonttiprojekteista.