a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

ISLABin Kuopion toimipisteessä käytiin maaliskuussa hedelmällinen yhteistyöpalaveri. HUS diagnostiikkakeskuksesta meitä tulivat tapaamaan Lasse Lehtonen, Tiina Mäki, Anna-Kaisa Saloranta ja Anne Karikumpu. Pohjois-Savon hyvinvointialuetta edustivat puolestaan johtajaylilääkäri Antti Hedman ja palvelualuejohtaja, professori Jouni Kurola. Meiltä kokouksessa olivat Anu Tervala, Katariina Vuorenmaa, Sari Väisänen ja allekirjoittanut. 

Kuvassa ovat vasemmalta oikealle Tiina Mäki, Merja Miettinen ja Lasse Lehtonen

Raamit organisaatioidemme väliselle yhteistyölle rakennettiin jo nelisen vuotta sitten, jolloin teimme selvityksen konkreettisista mahdollisuuksista. Asiakokonaisuuksia olivat genetiikka, kliininen kemia, kliininen mikrobiologia, tutkimus ja opetus, tietojärjestelmät ja hankinnat. Selvityksen avulla saimme käsityksen monipuolisista eduista ja yhteistyön mahdollistamista säästöistä. Halusimme kehittää diagnostiikkaa, toimintaa ja henkilöstöä sekä hankintaa hyvin konkreettisin keinoin. Vuotuiseksi säästötavoitteeksi muodostui noin 1 MEUR.

Tältä pohjalta sopimus syntyi ja konkreettinen yhteistyö alkoi.

Vuonna 2019 käynnistyneeseen ryhmätoimintaan osallistuu useita kymmeniä jäseniä, ja aktiivinen yhteistyö on tuottanut monia parannuksia. Työryhmät asettavat omat tavoitteensa ja raportoivat kaksi kertaa vuodessa ohjausryhmälle. Olen kokenut ohjausryhmässä toimimisen erittäin mielekkäänä. On erityinen ilo kuulla, miten asiantuntijat itse kehittävät omaa alaansa.

Hankintatyöryhmän rooliksi muodostui yhteiskilpailutusten koordinointi. ISLAB ja HUS diagnostiikkakeskus ovat synkronoineet hankintojensa aikataulut ja pyrkineet kilpailuttamaan hankintojaan mahdollisimman paljon yhdessä. Yhteiskilpailutusten ansiosta olemme saavuttaneet yhteiset säästötavoitteemme. Tämä merkitsee yhteiskunnalle tuntuvia säästöjä ja omistajille halvempia laboratoriotutkimuksia. Tiedon ja kokemusten aktiivinen jakaminen on helpottanut yhteiskilpailutusten suunnittelua ja uusien tutkimusten (esim. suolistosyöpäseulonta) käyttöönottoa.

Suolistosyöpäseulonnan perustaminen onkin toinen hyvä esimerkki yhteistyöstämme. Molemmat organisaatiot aloittivat vuonna 2022 seulontakeskustoiminnan suolistosyöpäseulonnassa. Kyseessä on uudenlainen toimintamalli Suomen laboratoriomaailmassa, sillä laboratoriotutkimuspyynnöt tehdään nyt ensimmäistä kertaa laboratorion toimesta. Koko seulontaketjun raportointi Syöpärekisterille on seulontakeskuksena toimivan laboratorion vastuulla. Meidän on raportoitava seulontavastaukset, tehdyt jatkotutkimukset, kolonoskopiat ja toimenpiteet kirurgiaa myöten.

Yhteistyöstä HUS diagnostiikkakeskuksen kanssa on ollut korvaamaton apu. Kilpailutimme seulontanäytteiden analysointijärjestelmän yhdessä. Määrittelimme yhteistyössä tarvittavien tietojärjestelmien toimintavaatimuksia ja seulonnan toimintamalleja. Nyt käytössämme on sopivat ja ennen kaikkea toimivat seulonta- ja raportointiohjelmistot. Ensimmäisen seulontavuoden tuomien kokemusten perusteella on yhteistyötä helppo jatkaa. Seuraavaksi hiomme toimintamalleja ja kehitämme ohjelmistoa ja sen jäsentelyä.

Koulutukset, vierailut ja erikoislääkärikoulutuksen kaltaiset yhteistyön muodot ovat niinikään sujuneet erinomaisesti. Viime vuoden aikana eri alojen koulutuksiin on osallistunut kymmeniä asiantuntijoita. Lisäksi olemme järjestäneet yhteistä laatukoulutusta ja esimerkiksi kliiniseen mikrobiologiaan erikoistuvien koulutussarjan. Molemmista organisaatioista tulevat luennoitsijat sekä seminaarien ja muiden koulutusten jakaminen on lisännyt ja monipuolistanut koulutustarjontaa erikoistuville lääkäreille, tutkimushenkilöille ja koko henkilökunnalle. Yhteistä koulutusta, opetusta ja tutkimusta kehitetään edelleen.

Yhdessä ja yhteisin voimavaroin olemme saaneet paljon muutakin aikaan, ja kokemukset ovat kauttaaltaan positiivisia. Eri organisaatioiden henkilöt ovat tutustuneet toisiinsa ja yhteistyö on sujuvaa. Molempien organisaatioiden hallinnon, johtajien asiantuntijoiden yhteinen sitoutuminen toiminnan kehittämiseen ja asioiden tekemiseen yhdessä on erityisen merkityksellistä.

Olemme onnistuneet luomaan menestyneen yhteistyön mallin, jota hyvinvointialueiltakin edellytetään tuottavuuden parantamiseksi.

Merja Miettinen
toimitusjohtaja, ISLAB