Opiskelijalle

Ammatillisten opintojen ohjaaminen on laboratoriossamme yksi tärkeä kokonaisuus. Opiskelijoiden ohjaus on yksi väline tulevaisuuden osaajien kouluttamisessa. Hyvin tehty ohjaustyö sekä yhteistyö oppilaitosten kanssa osaltaan vahvistavat osaajien peruskoulutusta.  Opiskelijoiden ohjauksen taitoihin kiinnitetään huomiota henkilökunnan täydennyskoulutuksen avulla. Opiskelijaohjauksen laatua mitataan vuosittain opiskelijoiden antaman palautteen avulla (Ohjauksen laatukysely, CLES+T).

Tälle sivustolle on kerätty bioanalyytikko, lähihoitaja ja muiden ammatillisten opintojen ohjaukseen liittyvää materiaalia.

Tervetuloa harjoittelemaan ISLABiin!