ILMOITUSTAULU ILMOITUSTAULU

KUULUTUS: Yhtymäkokous 26.4.2022

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen 1/2022 ajankohta sekä esityslistan ja pöytäkirjan nähtävänä pito ISLABin yhtymäkokous 1/2022...

Ilmoitus viranhaltijapäätöksestä: Näytteenoton vastaava laboratoriohoitaja, Joensuu

  Päätöksen tekijä Ylihoitaja Päätösnumero YH2022-24 Päätös Päätös ja muutoksenhakuohjeet ...

Ilmoitus viranhaltijapäätöksestä: Laboratoriohoitaja, Iisalmi

Päätöksen tekijä Ylihoitaja Päätösnumero YH2022-25 Päätös Päätös ja muutoksenhakuohjeet ...

Ilmoitus viranhaltijapäätöksestä: Apulaisosastonhoitaja, Mikkeli

Päätöksen tekijä Ylihoitaja Päätösnumero YH2022-31 Päätös Päätös ja muutoksenhakuohjeet ...

Ilmoitus hankintapäätöksestä: Laboratoriojääkaapit ja -pakastin

Päätöksen tekijä Pohjois-Karjalan aluelaboratorion johtaja Päätösnumero JL2022_20-01 Päätös ...

Ilmoitus hankintapäätöksestä: HPLC-laitteisto

Päätöksen tekijä Pohjois-Savon aluelaboratorion johtaja Päätösnumero KV2022-35E Päätös ...

 

Lakkojen vaikutukset Islabin toimintaan


Lakkojen vaikutukset Islabin toimintaan ovat tällä hetkellä melko vähäiset. Islabin henkilökunta ei kuulu nyt lakon piiriin, mutta voimassa oleva vuoronvaihto- ja ylityökielto sen sijaan koskee myös Islabin työntekijöitä. 

Pyrimme turvaamaan näytteenottopalvelumme ja oman analyysipalvelumme. Muualla tehtävis-sä tutkimuksissa (alihankintatutkimukset), joissa näytteet lähetetään muualla analysoitavaksi, on rajoitteita. Näistä rajoitteista olemme tiedottaneet terveydenhuollon ammattilaisia. 

Suosittelemme varaamaan ajan etukäteen ennen näytteenottoon saapumista: www.islab.fi/ajanvaraus tai puh. 044 717 888 arkisin klo 12–14.

Ilmoitamme mahdollisista peruutuksista ja muutoksista verkkosivuillamme sekä ajanvaranneille henkilöille.

Lisätietoa palvelutoiminnastamme voi kysyä neuvontapalvelustamme:

Asiakasneuvonta, puh. 044 457 0740
Terveydenhuollon ammattilaiset, puh. 044 457 0742

Opiskele bioanalyytikoksi Joensuussa, Mikkelissä ja Savonlinnassa!

Bioanalyytikko (AMK) on kliinisen laboratoriotyön asiantuntija, joka toimii yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa. Bioanalyytikkona työtäsi ovat asiaskaspalvelu, näytteenotto ja näytteiden analysointi, laboratoriotulosten arviointi ja laboratoriopalvelujen kehittäminen.

Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutuksen yhteistyössä ISLABin kanssa Joensuussa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Lue lisää opinnoista ja koulutukseen ilmoittaumisesta: Opiskele bioanalyytikoksi 

Islab - suomalaista laboratoriopalvelua Itä-Suomessa

Olemme laboratorioalan merkittävä palveluntuottaja ja työnantaja Itä-Suomessa. Noin 600 hengen ammattitaitoinen ja asiantunteva henkilöstömme palvelee asiakkaitamme koko Itä-Suomen alueella. Aluelaboratorioihin (Kuopio, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna) on keskitetty maakuntien kiireetön analytiikka ja kliinisen kemian, kliinisen hematologian ja kliinisen mikrobiologian erikoisanalytiikka. Pohjois-Savon aluelaboratoriossamme, Kuopiossa, toimivat myös kantasolusiirtoihin-, genetiikkaan- ja lapsettomuudenhoitoon erikoistuneet yksiköt. Aluelaboratorioiden 24/7 toimivat päivystyslaboratoriot tarjoavat asiakkaillemme päivystyksellisiä laboratoriopalveluja.

Palvelemme lähellä asiakkaitamme lähes 80 lähilaboratoriossa. Lähilaboratorioissa työskentely ei ole pelkkää näytteenottoa. Isommissa lähilaboratorioissamme tehdään mm. kemian ja hematologian analytiikkaa, kliinisen fysiologian tutkimuksia ja mikrobiologian töitä. Sairaalalaboratorioissa on lisäksi verikeskustoimintaa.

Tarjoamme eri ammattiryhmille töitä lyhyistä sijaisuuksista aina vakituisiin työsuhteisiin. Hoitotyön ammattilaisia Islabissa työskentelee suuri joukko. Lisäksi moniammatillisissa tiimeissämme työskentelee mm. kemistejä, lääkäreitä, geneetikkoja, mikrobiologeja, toimisto- ja hallintohenkilöstöä.

Tervetuloa töihin Islabiin!

 

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymälle (ISLAB) Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle (Terveydenhuollon kliiniset laboratoriopalvelut, tutkimus, opetus 33612).

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä, ja ISLAB on vahvasti kotimainen asiantuntijayhteisö. Tuotamme omistajasairaanhoitopiiriemme sekä niiden jäsenkuntien tarvitsemat terveyden- ja sairaanhoidon kliiniset laboratoriopalvelut Itä-Suomessa. Osallistumme myös alan opetukseen ja tutkimukseen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja ammattikorkeakoulujen ja –oppilaitosten kanssa.Olemme laboratorioalan merkittävin työllistäjä Itä-Suomessa. Noin 600 hengen ammattitaitoinen henkilöstömme palvelee asiakaitamme noin 80 toimipisteessä ympäri Itä-Suomea. Merkittävä osa näytteistä myös analysoidaan paikallisesti, ja erikoisanalytiikka on keskitetty isompiin yksiköihimme Kuopiossa, Joensuussa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Alihankintatutkimusten osuus tuotannostamme on vain noin 0,7 %.

Panostamme toiminnan laatuun, luotettavuuteen, turvallisuuteen sekä vastuullisuuteen niin potilaan kuin koko terveydenhuoltoyhteisönkin kannalta. Koemme sen yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 4000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/
Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.

 

FINAS-akkreditointipäätöksen pätevyysalue