UUTISIA UUTISIA

Uudet nettisivut esittelyssä Laboratoriolääketiedepäivillä 6-7.10.2016

Kaikkineen jo noin neljä vuotta jatkunut ISLABin ICT-infrastruktuurin uudistushanke on vihdoin saatu päätökseen, kun sen viimeisin osa, uudet internet-sivut...

Verinäytteenottovälineet vaihtuvat - TIEDOTE PÄIVITETTY 17.11.2016

Syksyn ja talven aikana otetaan käyttöön turvamekanismilla varustetut verinäytteenottovälineet. Jokaisen näytteenottajan tulee osallistua uuden näytteenottoneulan...

Töihin ISLABiin Töihin ISLABiin

FINAS-akkreditointipäätöksen pätevyysalue

FINASin akkreditointipäätös

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)

Vuonna 2017 tuotamme julkisen terveyden- ja sairaanhoidon kliinisen kemian ja mikrobiologian sekä genetiikan laboratoriopalvelut Pohjois-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) ja Pohjois-Karjalassa toimivan Siun soten alueilla. ISLABissa työskentelee noin 600 laboratorioalan huippuammattilaista.

Parhaita laboratoriopalveluiden käytäntöjä ja toimintatapoja hyödyntäen varmistamme, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratoriopalvelut ovat toimialueellamme kaikkien saavutettavissa. Meillä on lähes 80 erikokoista toimipistettä kaikissa alueemme kunnissa. Koko alueen kattavat yhtenäiset tietojärjestelmät sekä tutkimusten pyyntö- ja vastauskäytännöt antavat pohjan tehokkaalle ja yhdenmukaiselle toiminnalle. Olemme koko Itä-Suomessa tehdyn yhteistyön myötä onnistuneet muokkaamaan toimintatapamme taloudellisiksi ja kustannustehokkaiksi. Verrattuna terveydenhuollon yleiseen kustannuskehitykseen on Islabin kustannusten nousu ollut paljon vähäisempää (ero lähes 20 %).

Tervetuloa sivuillemme!